Kościół Unicki na Hrubieszowszczyźnie
Dawna cerkiew  w Hrubieszowie p.w. Św. Mikołaja

Уніцка Цєρква в Грубєшові п.о. Св.Николы

CERKIEW POUNICKA W HRUBIESZOWIE

Cerkiew Św. Mikołaja na początku XX wieku (fot. ze zbiorów hrubieszowskiego muzeum)

Dawna cerkiew unicka w Hrubieszowie
p.w. Św. Mikolaja
 opieką OO.
Wzniesiona w latach
1795—1828 w stylu barokowo - klasycystycznym. Widoczne są tu wpływy Synodu Zamojskiego, który odbył się w roku 1720 - budowla pozbawiona cech wschodnich, budowana na wzór świątyń łacińskich. Do 1875 służyła Unitom, po kasacie Unii - Prawosławnym, zaś od 1918 do chwili obecnej jest używana przez Rzymskokatolików.

Zapraszamy serdecznie do zaznajomienia się z historią Obrządku Unickiego na Hrubieszowszczyznie, który do 1875 roku był wyznaniem dominującym, zaś dziś na terenie tym wyznawców tegoż obrządku nie spotykamy. Jest to wytłumaczalne tym, iż wielu z "opornych Unitów" w roku 1905 (za sprawą carskiego "Aktu Tolerancyjnego") odeszła od prawosławia powracając do Kościola Rzymskiego, jednak obrządku zachodniego. Wielu dziś żyjących nie zdaje sobie może nawet sprawy, iż jego korzenie są mocno osadzone w tym obrządku...

Wierni Katolicyzmowi wiele wycierpieli w latach 1875 - 1918 wierni Unii z Rzymem wyznawcy obrządku wschodniego wiele wycierpieli. Wielu z nich zginęło na nieludzkiej ziemi - Syberii, inni cierpieli prześladowania, więzienia, oraz inne szykany ze strony władz carskich...
Ta strona niech będzie znakiem pamięci o nich.

LITURGIA WSCHODNIOKATOLICKA

Kilka słów o liturgii

BOSKA LITURGIA
ŚW. JANA
ZŁOTOUSTEGO

Część I
Część II
Część III

PRAWO KANONICZNE

Kodeks Kanoniczny
Kościołów Wschodnich
Prawo partykularne

Z HISTORII...

Synod Zamojski z 1720 r.
Zwyczaje
Unia Brzeska z 1596 r.

ADMINISTRACJA STRONY

Kontakt e-mail
Księga Gości

NASZE FORUM

http://unici.forumoteka.pl

Site Webmaster  © THOMAE

Współpraca KATAWAR

Ostatnia aktualizacja dnia 15 lipca 2015 r.

Historia świątyni
Kult Matki Bożej
Obecni Gospodarze świątyni


Unicka Matka Boża Hrubieszowska z XVII wieku
    Ikona Patrona cerkwi.
 

KOŚCIÓŁ UNICKI
NA HRUBIESZOWSZCZYŹNIE

  Obrządek unicki na Hrubieszowszczyźnie  geneza
i charakterystyk
a
Najbliższe cerkwie pounickie
Cerkwie greckokatolickie, pounickie i poprawosławne przy wschodniej granicy RP
Dziewiętnastowieczne byłe świątynie greckokatolickie z Chłopiatyna, Lisek, Dłużniowa i Budynina jako przykłady trójkopułowych cerkwi drewnianych z południowo – wschodniej części województwa lubelskiego oraz ich problematyka konserwatorska.”
Złoty order dla Ks. Kan. Henryka Krukowskiego
 Ks. Kan. Henryk Krukowski : "Kościół Katolicki obrządku bizantyjsko-słowiańskiego - Neounia"
Forum dyskusyjne

KATOLICKI KOŚCIÓŁ WSCHODNI DZIŚ:

Parafia Neounicka
w Kostomłotach
(nie podlega pod jurysdykcję grekokatolików)

Eparchia
Przemysko-Warszawska
Eparchia
Wrocławsko-Gdańska
Parafia Greckokatolicka
w Lublinie

Struktura Kościoła Greckokatolickiego
w Polsce

EKUMENIZM

Autokefaliczna Cerkiew Prawosławna w Polsce
Cerkiew Prawosławna w Hrubieszowie