Liturgia Greckokatolicka

        

 Liturgia w obrządku greckokatolickim jest podobna jak w prawosławiu, chociaż od Unii Brzeskiej w 1596 ulegała latynizacji, czyli upodabniała się do liturgii rzymskiej. Przykładem może być powolne "zanikanie" ikonostasu w cerkwiach budowanych w pocz. XX w, wprowadzenia nabożeństwa Drogi Krzyżowej, Różańca, oraz Święta Bożego Ciała wraz z kultem Przenajświętszego Sakramentu (patrz monstrancja przystosowana do adoracji Prasfory).

Ołtarz w liturgii wschodniej, tudzież greckokatolickiej,  jest umiejscowiony, jak w kościele zachodnim, w prezbiterium (sanktuarium), a od części świątyni przeznaczonej dla wiernych oddzielony jest Ikonostasem. Umieszczone są w nim ikony (patrz opis), oraz Rajskie Wrota-dla kapłana, oraz 1 lub 2 Wrota Diakońskie-dla Służby Ołtarza.

Układ ikonostasu w Cerkwii greckokatolickiej
Zazwyczaj na poszczególnych miejscach znajdowały się określone typy ikon. Poszczególnym numerom ze schematu odpowiadają:
1-4 - ikony zwane namiestnymi,
1 - wizerunek świętego szczególnie czczonego (na naszym terenie zazwyczaj był to św. Mikołaj),
2 - Matka Boża z Dzieciątkiem,
3 - Chrystus nauczający (z Ewangelią w ręku),
4 - ikona chramowa (wyobrażająca wezwanie cerkwii),
5 (pomiędzy 2 i 3) - wrota carskie z małymi ikonami Zwiastowania Najświętszej, Marii Panny i Czterech Ewangelistów,
6 - prazdniki - małe ikony wyobrażające poszczególne święta roku liturgicznego,
7 - Chrystus Pankrator (Pan wszego stworzenia) na tronie, w otoczeniu Matki Bożej i św. Jana Chrzciciela,
8,9 - Wielka Desis - modlitwa przebłagalna za rodzaj ludzki, wznoszona do Chrystusa przez Matkę Bożą, św. Jana Chrzciciela i Dwunastu Apostołów,
10 - patriarchowie i prorocy starotestamentowi.
 


Co do stroju liturgicznego, to nie odbiega on bardzo od stroju prawosławnego:

Strój  Biskupa greckokatolickiego.

Strój Prezbitera, czyli Księdza greckokatolickiego.

Strój diakona greckokatolickiego.