Towarzystwo Przyjaciół Kryłowa i okolic
(Grupa działania o charakterze nie majacym statutu prawnego)

Idea założenia TPK i okolic znajduje swoją genezę we wcześniejszych planach powołania Stowarzyszenia Mieszkańców Kryłowa na rzecz ratowania kryłowskiego zamku.
Niestety formalizm, który wiąże się z założeniem stowarzyszenia spowodował odłożenie tych działań na pewien czas.

Narodził się więc pomysł, by stworzyć Towarzystwo Przyjaciół Kryłowa i okolic.

W efekcie dyskusji na Kryłowskim Forum Dyskusyjnym wielu ludzi chcących działać społecznie nawiązało kontakt, dzięki czemu wizja powołania instytucji koordynującej prace społeczne i promująca piękno Kryłowa i okolic stała się nie tylko realna, ale i nieodzowna.
Szczególną aktywność na tym polu wykazują Dominik Warchał - koordynator akcji wykonania tablic informacyjnych (70% finansowała gmina, a reszta (włącznie z ustawieniem)należała do Pana Dominika - słowa uznania tu składane są więc zasłużone).


   

(fot. przed montażem)

Należy wspomnieć także współpracującego z krylow.info dawnego mieszkańca Kryłowa - Henryka Żurawskiego, który czynnie wspomaga piszącego te słowa poprzez dostarczanie wielu zdjęć i opisów we współtworzeniu Kryłowskiego Portalu Internetowego. Opracował też kryłowski kalendarz na 2007 rok, który został zamieszczony na tej stronie, jak też będzie dostępny w wersji naściennej.

Dnia 3 grudnia zostało zorganizowane zebranie organizacyjne TPKiO, o którym szerzej w dziale działalność. Przybyło na nie 28 osób, którym leży na sercu dobro i rozwój Kryłowa.


(fot. Uczestnicy zebrania organizacyjnego z dn. 3 grudnia 2006)


Z tej okazji pragniemy podziękować Dyrekcji Zespołu Szkół w Kryłowie za możliwość znalezienia miejsca na zebranie w ciepłej świetlicy na ręce Pana Dyrektora Jana Baryły i Vicedyrektora Dariusza Druzica. Tudzież szczególne ciepłe słowa pod adresem dawnego dyrektora - Ryszarda Wieczorka, który zebranie organizacyjne poprowadził.
Dziękujemy wszystkim, którzy przybyli, którym zachowanie pamięci o dawnej świetności Kryłowa, jak też jego przyszłość nie jest obojętna. Cieszy, że przekrój wiekowy obejmuje wszystkie pokolenia, na spotkanie przybyła najstarsza mieszkanka Kryłowa, jak też i młodzież gimnazjalna. Razem możemy wiecej!
Zebranie pokazało, że idea powołania TPKiO ma sens i może przynieść wiele dobrego.
Tak więc wszystkim obecnym należą się podziękowania, chociażby nawet nie imiennie, ale szczerze i serdecznie!

Inne osoby zaangażowane w promowanie Kryłowa w internecie za pomocą tej strony wymienione są w dziale podziękowania.