M a p y   K r y ł o w a :
 




 

Mapa gminy Mircze i Kryłowa - z oficjalnej strony gminy Mircze.

P. von Mieg, Kartę des Konigreichs Galizien und Lodomerien 1 : 28 000. 1779 - 1782. Kriegsarchiv w    Wiedniu



 

Topograficzna karta Królestwa Polskiego, 1 : 126 000, 1839, (oprac. przed 1830), tzw. Mapa Kwatermistrzostwa



 

Włość kryłowska w XVI wieku. Wycinek mapy A. Jabłonowskiego z Atlasu historycznego R.P. Epoka przełomu XVI / XVII w. Ziemie Ruskie. Ruś Czerwona. Wiedeń 1899 - 1904. Repr. K. Wasilczyk, MWL.



 

Wycinek z mapy topograficznej 1 : 10 000 z 1985 r.



 

Wycinek z Wojenno - topograficznej karty Rosji, 1890 r. (powiększenie).



 

Kryłów jako ośrodek administracyjny w opracowaniu J. Góraka.



 

Wycinek z mapy taktycznej WIG 1 : 100 000, z 1929 r.



 

Rekonstrukcja planu m. Kryłowa. (opr. J. Górak)


pobrane z http://hrubieszow.info
 

POWIAT HRUBIESZOWSKI GUBERNIA LUBELSKA - mapa barwna w chromolitografii. Mapa pochodzi z pracy J.M.Bazewicza p.t. "Atlas geograficzny illustrowany Królestwa Polskiego na podstawie najnowszych źródeł opracowany...". Warszawa [1907]. wymiary: 26,5x19cm.


Pobrano z http://www.aforgottenodyssey.com/gallery/album41
 

Kryłów. Mapa wojenna. Skala 1: 100 000. Ca 1925.

 

 



 

Posesja kościelna. Kopia częsci planu m. Kryłowa z 1866 r. (ADL Rep. 60 - IV  b 98).
Wycinek mapy monarchii austro-węgierskiej z 1910 roku (dane na mapie z 1889 roku).

Ubersichtskarte von Mitteleuropa z 1910 roku przedstwia granicę między zaborcami na naszym terenie.  

Mapa geodezyjna cmentarza wykonana na podstawie pomiarów wyrysowanych „w miesiącu lipcu 1888 roku przez gieometrę kl.II Teofila Tołuwińskiego”
Cmentarz zaznaczony kolorem szarym.


Mapa geodezyjna Wiszni wykonana na podstawie pomiarów wyrysowanych „w miesiącu lipcu 1888 roku przez gieometrę kl.II Teofila Tołuwińskiego”


Fragment mapy P.von Mieg, Kartę des Konigreichs Galizien und Lodomerien 1 : 28 000. 1779 - 1782. Kriegsarchiv w Wiedniu
Kryłów i najbliższa okolica.
   

   
Fragment mapy P.von Mieg, Kartę des Konigreichs Galizien und Lodomerien 1 : 28 000. 1779 - 1782. Kriegsarchiv w Wiedniu
Małków i Szychowice.

   
Fragment mapy P.von Mieg, Kartę des Konigreichs Galizien und Lodomerien 1 : 28 000. 1779 - 1782. Kriegsarchiv w Wiedniu
Kryłów.

   
Fragment mapy P.von Mieg, Kartę des Konigreichs Galizien und Lodomerien 1 : 28 000. 1779 - 1782. Kriegsarchiv w Wiedniu
Prehoryłe, Hołubie i Piaseczno.
Fragment mapy P.von Mieg, Kartę des Konigreichs Galizien und Lodomerien 1 : 28 000. 1779 - 1782. Kriegsarchiv w Wiedniu
Łasków i Smoligów.