Obchody 65 rocznicy "Krwawej Palmowej Niedzieli"
i odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej
Antoniemu Warchałowi ps. "Szczerba".

       Dnia 25 marca 2010 r. w Kryłowie obchodzone były uroczystości upamiętniające ofiary ukraińskich nacjonalistów, podstępnie zamordowanych na posterunku Milicji Obywatelskiej w Kryłowie w Niedzielę Męki Pańskiej (zwanej w tradycji "Palmową"), przed 65 laty, także 25 marca. Zginęło wówczas 17 Milicjantów, oraz 28 osób cywilnych, które wpadły w ręce banderowskich oprawców. 
Wśród ujętych w tym dniu w Kryłowie był mjr Stanisław Basaj ps. "Ryś", dowódca oddziału Batalionów Chłopskich, rodem z Małkowa. Podczas wojny bronił ludność polską przed ukraińskimi bandami palącymi i mordującymi polskie wsie, przez co był znienawidzony przez członków UPA. Nie zginął on jednak w Kryłowie, lecz został wywieziony na południe. Do dziś nie znamy miejsca jego śmierci, ani też pochówku. Domyślać się możemy jak drastycznymi metodami musiał być przez banderowców torturowany przed  smiercią i w jak niewyobrażalnych mękach oddał swoje życie za Ojczyznę i ludzi, których bronił przez te lata, których noce rozbłyskiwały łunami płonących wsi.

    Uroczystości rozpoczęła zbiórka pocztów sztandarowych w kryłowskiej świetlicy, skąd uroczyście zgromadzeni przeszli pod pomnik poświęcony pomordowanym w Kryłowie dn. 25 III 1945 roku.
Po apelu poległych i złożeniu wieńców, w miejscowym kościele parafialnym w intencji ofiar "Krwawej Palmowej Niedzieli" sprawowana była Msza Święta. Po niej uroczystości przeniosła się na teren kryłowskiej szkoły, na której umieszczono tablicę poświęconą plutonowemu Antoniemu "Szczerbie" Warchałowi.
Antoni Warchał był dowódcą plutonu w oddziale BCh "Rysia". Podczas operacji
„Sturmwind II”, skierowanej przez Niemców przeciw polskiej partyzantce, dowodził 300 żołnierzami z I Hrubieszowskiego Batalionu BCh „Rysia” w bitwie pod Osuchami. W  czasie walk pod Borowcem zginął bohaterską śmiercią walcząc do końca. Miał 25 lat.
    Następnie odbyła się akademia patriotyczna, przygotowana przez ucznów kryłowskiego Zespołu Szkół, która przybliżyła zebranym te tragiczne dni, ale i bohaterskie postawy mieszkańców naszej ziemi kryłowskiej. Wspominane osoby są z pewnością postaciami tragicznymi - zostali zamordowani, ich walka przez wrogów została zakończona, jednakże umierając z honorem stali się przykładem dla przyszłych pokoleń i dziś uczą nas, że za takie wartości jak "Bóg, Honor i Ojczyzna" są wartościami najwyższymi, które należy szanować i bronić przed zszarganiem przez wrogów Ojczyzny.

                   

                   

                                                      (fot.Henryk Żurawski)

Organizatorami Uroczystości byli: Wójt Gminy Mircze, Zespół Szkół w Kryłowie, oraz Kombatanci Gminy Mircze.

 

Więcej o historii będącej treścią w/w Uroczystości dowiedzieć się można z poniższych artykułów:

- Audycja radiowa Mariusza Kamińskiego i Bogusława Wichrowskiego z "Radia Lublin" p.t.: "Legenda o Rysiu".

- Krwawa Palmowa Niedziela (sprawozdanie ze śledztwa).

- Walki w Puszczy Solskiej w 1944 roku, w których zginął plut. "Szczerba".

- Zobacz relacje z uroczystości 25 marca 2007 r.

- Zobacz relacjęz uroczystości 64 Rocznicę Bitwy pod Osuchami  29 czerwca 2008 roku .