Rzeka Bukowa w Kosmowie

    W sąsiadującym z Kryłowem Kosmowie znajduje ujście jeden z lewobrzeżnych dopływów Bugu - lokalna rzeka - Bukowa.
Jej źródła znajdują nieopodal Wereszyna w gm. Mircze. Płynie ona z Wereszyna w kierunku z zachodu na wschód, zaś w rejonie Smoligowa zakręca w kierunku północno - wschodnim, następnie zaś na północ.
Jej największym dopływem jest Rów Kacapski, płynący od strony Modryńca. W miejscu, gdzie łączy się on z Bukową, kieruje się ona na wschód i dociera do Kosmowa, gdzie uchodzi do Bugu.
Asymetryczne dorzecze rzeki Bukowa obejmuje 198,4 kilometrów kwadratowych na terenie Kotliny Hrubieszowskiej, oraz częściowo Grzędy Sokalskiej.


Kilka zdjęć rzeki Bukowa w Kosmowie z lutego 2009 r.:

                      

                   

(fot.  H. Żurawski)