62 ROCZNICA "KRWAWEJ PALMOWEJ NIEDZIELI":


    Dnia 25 marca 2007 r. minęło 62 lata od tragicznych wydarzeń "Palmowej Niedzieli" w Kryłowie.
O godzinie 16:00 w kościele parafialnym w Kryłowie odprawiona została Msza Święta, którą sprawował Ks. Kanonik Jan Bojarski, w intencji ofiar zbrodniczo zamordowanych przez UPA w 1945 roku. 
Po Mszy uczestnicy uroczystości przeszli pod pomnik ku czci pomordowanych milicjantów i mieszkańców Kryłowa, gdzie zostały złożone wieńce, kwiaty i znicze.

                

Następnie odbyło się spotkanie w Zespole Szkół, które zorganizowali Pani Aleksandra i Ryszard Wieczorek. Za pomocą nowoczesnej techniki (ekran, laptop, rzutnik), skanów starych zdjęć, które udostępnili mieszkańcy Kryłowa, oraz wspaniałego daru opowiadania o historii i ludziach związanych z naszą "Małą Ojczyzną" który posiada Pan Ryszard, mogliśmy przenieść się 50, 60, 70... a nawet i prawie 100 lat wstecz.
Prelekcja traktowała o naszych lokalnych bohaterach, którzy zginęli za Ojczyznę w latach 1939 - 1945, jak też o dawnej zabudowie Kryłowa, organizacjach działających przed wojną... Wiele starszych osób na zdjęciach poznawało rodziców, znajomych... więc w powietrzu unosiła się miła atmosfera dyskusji, która łączyła starszych i młodszych.

       

W tym miejscu serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy włączyli się w organizację, Księdzu Kanonikowi, Księdzu Wikariuszowi, Panu Organiście, Asyście Liturgicznej, dziewczętom czytającym, szkolnemu pocztowi sztandarowemu, Dyrekcji Zespołu Szkół za użyczenie pomieszczeń szkolnych i pomoc w organizacji spotkania, Pani Aleksandrze i Ryszardowi Wieczorom za przygotowanie i zaprezentowanie pokazu multimedialnego, oraz wszystkim, którzy swą obecnością zsolidaryzowali się w pamięci i modlitwie za poległych przed 62 laty.