Ź  r  ó  d  ł  a  :
Jan Górak:
 " Kryłów Forteca przeciw Scytom."
Wyd. POLHYMNIA Sp. z o.o.
Lublin 2001
© Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie
 

 

 

 

 

 

Główym źródłem wiedzy, jak też wielu map i fotografii jest monografia - "KRYŁÓW - FORTECA PRZECIW SCYTOM" Ś. P. Profesora Jana Góraka.

Jako pierwowzór opisów użyłem jako źródło strony domowej Ecnelisa - "Mizantropia".

Herby Kryłowa pochodzą ze strony:  http://www.bozenakirsznik.friko.pl

Zwyczaje pogrzebowe użyczone przez zaprzyjaźnioną stronę: http://hrubieszow.info

Informacje bieżące na temat parafii rzymskokatolickiej aktualizuję według  strony diecezjalnej diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej: http://www.zamosc.opoka.org.pl

Informacje o historii parafii katolickiej zaczerpnięto z kroniki i archiwum parafialnego w Kryłowie.

Zdjęcia Kryłowa "z lotu ptaka" pobrane za zgodą autora ze strony: http://norbertniemczuk.pl/

Życiorys Św Mikołaja pobrany ze strony Miesięcznika Parafii Macierzyństwa NMP w Dziekanowicach.

Wspomnienia dyr. Karowicza oraz zdjecia przedwojenne zamieszczone na zakładce dot. szkoły - z kroniki szkolnej szkoły w Kryłowie.

Dziękuję również autorom innych zamieszczonych zdjęć, którzy przysyłając je na adres admin@krylow.info zgodzili się na ich publikację.

Wszystkich, którzy odnajdują na mojej stronie jakiekolwiek prace (lub jej elementy), zdjęcia lub grafikę swojego autorstwa, a nie życzą sobie tego, proszę o zakomunikowanie mi tego poprzez e-mail na adres: admin@krylow.info