Transgraniczne Dni Dobrosąsiedztwa
Kryłów, 29 - 30 sierpnia 2009 r.


Na Granicy 835 Bug połączył Polaków i Ukraińców

    Już po raz szósty w dniach 29-30 sierpnia odbyły się Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa po raz pierwszy na wyspie w Kryłowie, koło Hrubieszowa leżącej tuż przy wschodniej granicy Polski, przez rzekę Bug graniczącej z miastem Nowowołyńsk przy znaku granicznym 835. Zgodę na realizację przedsięwzięcia wydali Komendanci Straży Granicznej Polski i Ukrainy. Most łączący dwa brzegi Bugu wykonała wojskowa brygada drogowo-mostowa z Dęblina. W ramach spotkania odbyło się forum z udziałem przedstawicieli władz lokalnych, samorządowych i organizacji pozarządowych. W namiocie ustawionym przy samej granicy, mówiono o trudnościach i pozytywach w sferze współpracy transgranicznej. W ramach dni dobrosąsiedztwa odbyły się także: wystawy rzemiosła ludowego, prezentacje osiągnięć i dorobku towarzystw, związków, organizacji kulturalnych, warsztaty integracyjne dla dzieci i młodzieży, wystawy plenerowe fotografii. Zostały wykorzystywane różne formy aktywizacji uczestników. Jarmark transgraniczny pokazał jaką ogromną wartość ma współpraca ponad granicami, z ludźmi z różnych środowisk, nauczył prezentowania własnych pomysłów, przełamywania stereotypów poprzez wspólne działania.

    Dyskusja i debata pod czas trwania panelu dotyczyła obecnego stanu oraz perspektyw rozwoju stosunków dobrosąsiedzkich, kwestii nowych przejść granicznych, perspektywy integracji europejskiej oraz zaprowadzenia europejskiej polityki sąsiedztwa na Ukrainie. Rozmowy dotyczyły również tematyki poszerzenia wymiany kulturalnej oraz utrudnień wizowych. W debacie uczestniczyli Posłowie Sejmu RP i Deputowani Rady Najwyższej Ukrainy, przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, wojewoda i Marszalek województwa lubelskiego, wicegubernator i przewodniczący wołyńskiej rady obwodowej, konsulowie generalni ze Lwowa, Łucka i Lublina. Na koniec została zaprezentowana Deklaracja Kryłowska o dobrosąsiedztwie, nawołująca do: ”wzmożenie wysiłków w celu urzeczywistnienia działań na rzecz współpracy polsko-ukraińskiej, na rzecz budowy otwartego społeczeństwa obywatelskiego po obu stronach granicy”.

    W godzinach popołudniowych odbyła się modlitwa ekumeniczna z udziałem hierarchów i duchowieństwa greckokatolickiego, rzymskokatolickiego i prawosławnego, w intencji: pojednania, oczyszczenia pamięci z bolesnych wydarzeń przeszłości, wzajemnego zrozumienia oraz budowania dobrosąsiedztwa, jedności, zgody i dobrobytu. Nastąpiło także odsłonięcie obelisku z przesłaniem Papieża Jana Pawła II „Trzeba obalić mury i przezwyciężyć nieufność, aby razem budować harmonijną i pokojową przyszłość”. Miejsce, gdzie został umieszczony obelisk znajduje się w połowie drogi po 40 km między miejscowościami Pawliwka (Poryck) na Ukrainie i Sahryniem w Polsce. W obydwu tych miejscach doszło do tragedii w okresie walk polsko-ukraińskich. W pierwszej zginęli Polacy z rąk Ukraińców a w drugiej Ukraińcy z rąk polaków. Obelisk z przesłaniem Jana Pawła II na wyspie w Kryłowie według pomysłodawcy ks. Stefana Batrucha, „ma być zachęta do przezwyciężenia nieufności i szukania tego co łączy”. Na zakończenie modlitwy zostały wręczone statuetki pojednania, przedstawiającej splecione ze sobą dwa kwiaty maku i bławatka dla dwóch historyków młodego pokolenia: Grzegorza Motykę - pracownika Instytutu Studiów Politycznych PAN oraz Ihora Iljuszyna - kierownika Katedry Stosunków Międzynarodowych w Kijowskim Uniwersytecie Slawistycznym.

    Finałem programu Europejskich Dni dobrosąsiedztwa był koncert zespołów rockowych pod nazwą „Granica 835”. Na scenie usytuowanej tuz przy granicy wystąpili: Druha Rika, Oratania, Out Cry, Ikebana, Zbig Obstawyn. W czasie trwania koncertu nastąpiło zapalenie instalacji wykonanej na rzece Bug. Do uczestników Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa skierowali listy z pozdrowieniami prezydenci obu krajów. Lech Kaczyński, życzył uczestnikom, aby: „ granica między naszymi Narodami, nigdy nas już nie dzieliła, lecz połączyła jeszcze mocniej”, natomiast Wiktor Juszczenko, wyraził przekonanie, iż Dni dobrosąsiedztwa, są: „okazją do lepszego zrozumienia, wzmocnienia partnerskich kontaktów strategicznych, między Polska i Ukrainą”.

    Według danych straży granicznej, granicę pod czas dnia przekroczyło w dwie strony ponad 5 tysięcy uczestników.

( źródło: kordony.net)

Posłuchaj też relacji  "RTM Staszic"  Audycja RTM Staszic - Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa – Granica 835

                           

                           

                           

                       

(fot. H. Żurawski)

Plan imprezy w roku 2009:

29 sierpnia 2009 roku
znak graniczny 835 - Kryłów/Krecziw
(pow. hrubieszowski, woj. lubelskie)

10.00 - Transgraniczny jarmark - z obydwu stron granicy; zabawy, konkursy, warsztaty, piknik kulinarny, ekspozycja prac autorskich oraz rzemiosła regionalnego (po obydwu stronach granicy)

11.00 - Forum nt: Realizacja projektów transgranicznych - praktyczne wnioski, targi, kontakty, wystawy

13.00 - Spotkanie na granicy władz rządowych i samorządowych, posłów i deputatów, debata nt: „Od dobrosąsiedztwa do partnerstwa - stan aktualny, problemy i perspektywy”, podpisanie deklaracji kryłowskiej

15.00 - Modlitwa ekumeniczna z udziałem hierarchów i duchowieństwa tradycji wschodniej i zachodniej, wręczenie statuetki pojednania, odsłonięcie obelisku z przesłaniem Jana Pawła II, pozdrowienia i wystąpienia gości             honorowych

17.00 - Mecz piłki nożnej z udziałem artystów, dziennikarzy, polityków

18.00 - Koncert „Granica 835”

30 sierpnia 2009 r. – Nowowołyńsk
budynek Rady Miasta (pr. Drużby 27)

9.00 - Prezentacja projektów inwestycyjnych.

10.00 - Debata z udziałem ekspertów, przedstawicieli władz i biznesu, na temat: „Współpraca ekonomiczna w strefie przygranicznej: modele, problemy i perspektywy”.

13.00 - Program kulturalny w ramach obchodów Dni Miasta Nowowołyńska.

Transmisję można było również oglądać przez internet na stronie http://www.ittv.pl/krylow/

Zobacz też relację na stronie mircze.pl

    Na wyspę od strony polskiej można było dotrzeć poprzez most, oraz groblę, od strony ukraińskiej na czas koncertu wzniesiony był też most pontonowy, poprzez który uczestnicy imprezy mogli przechodzić na drugą stronę granicy. Dlatego też warto było wziąć ze sobą paszport, by skorzystać z tej możliwości.

Oficjalna strona internetowa imprezy: http://kordony.net/

   Więcej o Transgranicznych Dniach Dobrosąsiedztwa z lat poprzednich dowiedzieć się możemy ze stron: 

     * http://kordon803.com.ua/         * http://www.korczmin.pl/