Uroczystość Wszystkich Świętych
A.D 2007.
               

           

   
       
(fot. H. Żurawski)
Procesja Drogi Krzyżowej na cmentarzu:

           
(fot. W. Zieliński)