Na turystycznym szlaku

9 lutego 2007 r.


        Bez względu na pory roku Kryłów cieszy się zainteresowaniem turystów i to tych bardziej wymagających.
Nie oczekują oni hotelu dobrej klasy ani zaplecza technicznego. Szukają czegoś zupełnie innego.
W jednym przypadku jest to bajeczny krajobraz nadburzański z bogatą fauną i florą, interesujący o każdej porze roku. Innych interesują ślady wspaniałej historii miasteczka z okresu gdy funkcjonował zamek obronny na wyspie. Jeszcze inni szukają śladów współżycia na tym terenie ludzi trzech wyznań. Tym wszystkim jednocześnie była zainteresowana grupa studentów i pracowników naukowych z Warszawy, która gościła w Zespole Szkół w Kryłowie w dniu 9.02. 2007.
Pobyt w Kryłowie to jeden z punktów na szlaku, który grupa przemierza tej zimy. Grupie przewodniczył ks. prof. dr hab. Michał Janocha z Uniwesytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ze znamienitych gości chciałbym wymienić ks.dr Piotra Nikolskiego pracującego w parafii prawosławnej w Świdnicy a pochodzącego z Moskwy, oraz Panią dr Irinę Tatarovą, historyka sztuki z Sankt Petersburga wykładowcę UW. Grupa młodzieży to w większości studenci warszawskich uczelni.
Gospodarzami byli dyrektorzy naszej szkoły Panowie Jan Baryła i Dariusz Druzic.
To oni zorganizowali pobyt i pokazali zabytki Kryłowa.
Dzięki uprzejmości Pana ppłk Bogdana Wronowskiego cała grupa mogła poruszać się
po okolicy Kryłowa samochodami terenowymi, co pozwoliło zaoszczędzić czas
na inne atrakcje.
Wieczorem goście obejrzeli prezentację starych zdjęć i współczesnego Kryłowa przedstawioną przez Pana Ryszarda Wieczorka ze szczegółowym komentarzem do naszej tak złożonej historii. Odniosłem wrażenie, że goście dobrze czuli się spędzając czas nad Bugiem o czym świadczyło zainteresowanie naszą historią , żywa dyskusja i wnikliwe analizy dotyczące poszczególnych tematów.                   

Fot. i relacja H. Żurawski