Akcje wykonane

 Jak na chwilę obecną, poprzez działalność naszego Towarzystwa i wkład pracy osób działających pod jego sztandarem udało nam się ustawić tablice informacyjne na terenie Kryłowa (przy 70% dotacji Gminy), jak również zorganizować w miejscowym Zespole Szkół kilka ciekawych spotkań i wystawę poświeconą cmentarzom pogranicza. Członkowie Towarzystwa również dbają o porządek na wyspie zamkowej, brali udział w akcji sprzątania starych mogił na cmentarzu parafialnym, oraz cmentarza żydowskiego w Kryłowie. We wrześniu 2007 roku wydaliśmy pierwszy numer "Nad Bugiem - Kryłów i Okolice", którego wydawanie jest nadal kontynuowane. Od dwóch lat wydawany jest  kalendarz ścienny, zaś począwszy od 2008 roku jest współorganizatorem Pikniku Historycznego "Kryłów nad Bugiem"...
O naszych założeniach na najbliższy czas można przeczytać w zakładce planowane zadania.