S Z L A K     G O C K ISzlak Gocki Masłomęcz – Kosmów – Kryłów otwarty!

    Dnia 11 sierpnia 2007roku w miejscowości Masłomęcz odbyła się uroczystość pod nazwą “Biesiada Archeologiczna”, podczas której otwarto szlak gocki
i rekonstrukcję chaty gockiej.

Szlak turystyczny powstał dzięki Stowarzyszeniu Hrubieszowsko- Mireckiemu ”Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania oraz Instytutowi Archeologii UMCS w Lublinie. Trasa biegnie z Masłomęcza, który w II – V w. był “stolicą” zamieszkałej przez Gotów Kotliny Hrubieszowskiej, przez Mieniany, Kosmów, który leży w Nadbużańskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, następnie Kolonię Kryłów – obok figury św. Mikołaja z wilkiem i cudownego źródełka, aż do Kryłowa, gdzie znajdują się ruiny zamku na wyspie, brama pałacowa, mury poklasztorne
i zabytkowy kościół.

Na spotkanie przybyło wielu zaproszonych gości z Polski i Ukrainy. O życiu i zwyczajach Gotów ciekawie opowiadał prof. Andrzej Kokowski z Instytutu Archeologii UMCS. Każdy z uczestników otrzymał książkę Pana profesora “30 powodów do dumy z mieszkania w Krainie Gotów”.

Pani Zofia Mazurowa z Masłomęcza, która dla studentów archeologii była “jak babcia, rozdawała litry mleka, piekła chleby i pirogi” otrzymała honorowe odznaczenie “Laur Masłomęcki”.

Po wystąpieniach zaproszonych gości odbyło się wspólne biesiadowanie.

       

Relacja i fotografie: Aleksandra Wieczorek

Ryszard Wieczorek