Kronika:

Zdjęcia z Kroniki Szkolnej

Na odwrocie jest napisane dziecięcym pismem tylko tyle: "kl. II 17 czerwiec Pamiontka"
Drużyna Harcerska 1927 lub 1928 rok.
od prawej: Kopaczyński, Szutowski, Drohobycki około 1932 rok. przy figurce Jana Nepomucena.
brak opisu
brak opisu
brak opisu
brak opisu

Grono nauczycielskie Szkoły Powszechnej III stopna
w Kryłowie 1936 r

 od lewej ku prawej:
1.) Kopaczyński Wacław, 2) Waczków Aleksander, 3.)Muzyczkówna Aleksandra 4) Karowicz Michał 5) Budzyń ALeksabder 6) kopaczyńska Janina , 7)Święcicki Franiszek, 8) Waczkowowa Adolfina".

Nauczyciele, którzy są na zdjęciu:
od lewej: Teodozja Turek, Julian Turek, Regina Drączkowska, Alicja
Sarecka, Teresa Mandebura, NN?,
Maria Maryńczak, Jan Jonasz.