Kadra:

            Nauczyciele Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Kryłowie w roku 2006:

 1. Dyrektor Jan Baryła
 2. Z – ca dyrektora Dariusz Druzic
 3. Maria Szpytma
 4. Lucyna Kita
 5. Teresa Martyniuk
 6. Beata Nagadowska
 7. Zbigniew Kita
 8. Dorota Smoll
 9. Dariusz Smoll
 10. Magdalena Martyniuk
 11. Barbara Wielosz
 12. Joanna Wiśniewska
 13. Ala Kuc
 14. Waldemar Dolegacz
 15. Zofia Chodźko
 16. Piotr Kłodziński
 17. ks. Piotr Gmiterek
 18. Agnieszka Kłoda
 19. Aleksandra Wieczorek
 20. Danuta Smyk
 21. Joanna Reder
 22. Mirosława Pukaluk
 23. Agnieszka Daniluk
 24. Rafał Piwkowski