Stare zdjęcia

/Najnowsze zdjęcia publikowane są na końcu strony/

Fot. skan. z "Kryłów, forteca przeciw Scytom" J. Góraka

Zdjęcie zrobione w dniu powstania w Kryłowie Spółdzielni Spożywców w 1935 roku. W 14 dniu II Wojny Światowej żołnierze Wermachtu wkroczyli do Kryłowa... Dawny areszt gminny (tzw. "koza"). Do lat 80-tych XX wieku na wyspę nie prowadził ani most, ani wał, tak jak to jest obecnie, więc aby się tam dostać, trzeba było poprosić flisaka... Dawny Urząd  Gminy Kryłów. Członkowie "Związku Strzeleckiego" w Kryłowie - rok 1933. Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej i Policjanici w trakcie Uroczystości 3 maja 1929 r.

Roman Szutowski po powrocie z wojska w 1933 r.

Partyzanci BCh z oddziału "Rysia" Partyzanci BCh z oddziału "Rysia". Na białym koniu siedzi Feliks Dżygało "Bruchalski",
a po jego prawej stronie siedzi Stanisław Basaj "Ryś".
Mieszkańcy Kryłowa na tle zamku (okres międzywojenny) Zdjęcie zamku 1938 - 1939
W głębi widać nieistniejącą dzielnicę żydowską (na skarpie)
Kryłów - zdjęcie
z lat 50-tych / 60-tychXX wieku
Kryłów 1938 rok, ucznowie Szkoły Podstawowej z Kryłowa podczas obchodów Dni Morza. Ksiądz Henryk Kozłowski zdjęcie z roku 1951 Jan Bartko w mundurze Carskiej Armii w roku 1914.
Proboszcz parafii w Kryłowie ks. Mańkowski 1936 rok. Grono Nauczycielskie wraz z uczniami
 7 klasy szkoły podstawowej
 w Kryłowie rok 1936. 
Uczniowie szkoły podstawowej w Kryłowie
Klasa 7 1936 rok.
Pielgrzymka z Kryłowa w Wieliczce 17.09.1937 r. Nieistniejące zabudowania żydowskiej stolarni w Kryłowie przy obecnej ulicy Hrubieszowskiej rok ok 1920 r. Grupa strzelcow lub  milicjantów. Procesja Bozego Ciala  ok. 1957  roku. Zdjecie szkolne z ok. .1934 roku.
Z lewej Władyslaw Kołtoniuk
reprezentant powiatu, a zarazem Kryłowa,
na zawodach lekkoatleycznych w Lublinie
Z prawej Stanisław Basaj "Ryś" z córką Kamilą Stara pompa na tle zamku Ksiądz Hawryluk z siostrą i gosposią Ówczesny proboszcz ks. Cymborski trzyma symboliczną świecę, powoził zaprzęgiem
pan Domański Stanisław
(po lewej) 
Banderia powitalna -tworzyli ją mieszkańcy Kryłowa i okolic   Nawiedzenie Matki Bożej w Kryłowie rok około 1969.
Na pierwszym planie jest ówczesny proboszcz parafii w Kryłowie ks. Cymborski
Banderia powitalna -tworzyli ją mieszkańcy Kryłowa i okolic
Nawiedzenie Matki Bożej w Kryłowie rok około 1969. Uczestnicy procesji Bożego Ciała (zdjęcie robione obok plebani, początek lat
50 XX wieku)
Uczestnicy procesji Bożego Ciała (zdjęcie robione na schodach plebani, początek lat 50 XX wieku) Kto jest na zdjeciu? Mieszkanki Kryłowa i okolic przed kościołem parafialnym w Kryłowie
(początek lat 50 XX wieku)
Połów ryb na Bugu na leszczynowe kołki - Wędki! (Na zdjęciu  pan Sołowiej; lata 50 ) 29 czerwca 1956 r - poświęcenie nowych dzwonów w Kryłowie. Rok 1951 parafianie z ówczesnym proboszczem księdzem Ziarko.
Procesja oktawa Bożego Ciała rok 1965. Ksiądz proboszcz Cymborski i wikary ks. Plewik.  Wielkanoc 1972 lub 1971 rok. Warta przy grobie Pańskim. Wielkanoc 1972 lub 1971 rok. Klasa V szkoły w Kryłowe, powiększona o uczniów szkoły w Prehoryłem z wychowawcą panem Jonaszem. Rok 1966. Klasa V szkoły (sami chłopcy)
w Kryłowe,
z wychowawcą panem Jonaszem. Lekcja WF. Rok 1966.(zamarznięte wylewisko)
Komunia Święta rok 1941 Komunia Święta rok 1941 ks. Chawryluk Boże Ciało początek lat pięćdziesiątych. 
Pan Eugeniusz Hunkiewicz wśród dziewcząt z parafii Kryłów.
Wycieczka do Wieliczki i Krakowa - 1956 Ostatnia banderia w naszej parafii 28.XII.1971 Widok z wieży kościelnej 1963 Wesele - 1959 Wesele - Kryłów 1954 Wesele - Prehoryłe 28 XII 1950 Zdjęcie przedwojenne na jednej z Kryłowskich ulic - pośrodku kobiet Eugenia Kowalska.
Dożynki parafialne - początek lat siedemdziesiątych.
Od lewej: Maria Wach, Jadwiga Janusz, Janina Kiełbania, Emilia Kita, Felicja Boleszczuk, Edward Pempko,
Seweryn Czerniak, Piotr Baryluk, Irena Kobylańska, Franciszek Hunkiewicz, Danuta Morawska, Danuta Rosołowska,
Eugenia Szczucka, Leokadia Drączkowska, Elżbieta Oleszczuk, Maria Sas
OSP Kryłów podczas obchodów 1-go Maja (lata sześćdziesiąte).
Od lewej: Antoni Wach, Eugeniusz Hunkiewicz, Józef Chachuła,
Aleksander Ostaszewski, Edward Krauz, Jan Hryniewicz, Roman Gaszyński,
Tadeusz Simon
Chór parafialny w roku 1910. Ze stojących mężczyzn drugi od lewej to Tytus Gaszyński, trzeci Władysław Janusz, siódmy Antoni Dąbrowski.Obok księdza organista Pan Byczek.
Ksiądz widoczny na fotorgafii to albo ks.J. Mastalerz albo Ks.W.Uleniecki (w 1910 w pierszej połowie pracował jeden, następnie drugi).
Żołnierze 23 Pułku Piechoty z Włodzimierza. Leżący przy karabinie maszynowym mieszkaniec Kryłowa – zamordowany w Niedzielę Palmową. Wycieczka Parafialna do Częstochowy Krakowa i Wieliczki 1937 r. Jest takie zdjęcie na stronie ale jest dość zagadkowa sprawa, na stronie napisane jest na nim numer 3 a tu prezentujemy zdjęcie z numerem 2. Czyżby były aż 3 grupy? Brama w parku Kryłowskim. Rok około 1966. Widok od stróżówki.
W latach 60-tych mieszkała w niej Janina Szczucka (do dziś w niektórych domach Kryłowa znajdują się serwetki, obrusy, firanki itp. przez nią własnoręcznie wykonywane)
Zdjęcie szkolne z roku 1950. Kadra nauczycielska: od lewej Aleksander Waczków, Wanda Romanowska, Adolfina Waczków, Maria Maryńczak, Maria Litwin, Ks.J.Gankowski. Mieszkańcy Kol. Kryłów na jednym z dwu czołgów, które zostały uszkodzone w czasie walk w 1944 roku na wzgórzu Kolonii Kryłów.
Uczniowie przed Kryłowską szkołą ( Napis na odwrocie „Alina Dąbrowska 1917r.” ) I Komunia Świeta Kryłów 1936 rok.
ks. Chawryluk
Lata 30 XX wieku, mieszkanka Kryłowa
z dziećmi.
Targowica w tle.
Mieszkanka Kryłowa z dziećmi doktora Kuczewskiego (Napis na zdjęciu „Lato 1929 r.”) Przedszkole Kryłowskie około 1960 r Kolonia Kryłów lata 30 XX wieku. Chór Kościelny początek lat 60 z ówczesnym organistą Jasełka parafialne początek lat 60 XX wieku z organizatorem
ks. H. Stec
Jasełka parafialne początek lat 60 XX wieku Chór parafialny połowa lat 60 XX wieku ks. Henryk Stec i proboszcz
ks. F. Cymborski
Jasełka parafialne pocz. lat 60 XX wi.
z organizatorem ks. H. Stec
Mieszkańcy Kryłowa koniec lat 40 XX wieku Żniwa lata 50-te
XX wieku.
Żniwa lata 70-te
XX wieku.
.
Boże Ciało rok około 1966 I Komunia Święta - rok 1962 - ks. Markut i wikary ks.Plewik
Pielgrzymka parafialna Częstochowa lata 70 XX wieku. Chór kościelny początek lat 70 XX wieku. Mieszkańcy Kryłowa koniec lat 40 XX wieku. Rodzina Warchałów w roku 1938. Zamek i kościół zimą 1943 roku. Wycieczka pracowników nieistniejącego PGR Gołębie. Pielgrzymka parafialna Częstochowa lata 70 XX wieku.
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
(na odwrocie napisane jest: ok 1936r.
a niżej ks. Mańkowski)
Młodzierz z Katolickiego Stowearzyszenia Młodzieży
1934 r
Ołtarz główny w kyłowskim kościele - rok 1906. Drużyna Harcerska przy szkole podstawowej
w Kryłowie ooiekunką panią Kulikowską rok 1936.
Przedszkolacy Kryłowscy początek lat 60 XX wieku kierowniczka pani Chilewska Przedszkolacy Kryłowscy początek lat 60 XX wieku. Kąpiel w Bugu (zdjecie przedwojenne) Jakub Konował w mundurze polskiej piechoty
Zdjęcie klasy czwartej z ok 1950 roku. Zdjęcie klasy trzeciej z ok. 1931 roku.   Koło gospodyń wiejskich z Kryłowa, na dożynkach powiatowych w Hrubieszowie,
rok 1968.
Misje święte
w parafii Kryłowskiej.
 1969 r.
Na zdjęciu ks. biskup Bolesław Pylak i ks. proboszcz Franciszek Cymborski.
Rodzina państwa Konowałów lata trzydzieste. Rok 1930-1931 rodziny państwa Kłosów, Konowałów, Bielewiczów i Drączkowskich Państwo Edward i Jadwiga Brzozowscy właściciele młyna parowego, który znajdował się naprzeciw domu byłego dyrektora szkoły Pana Waczko (obecnie mieszka tam pan Karaś). Zdjęcie około 1960 roku. Stary krzyż przy ul. Sokalskiej
Cerkiew (prawdopodobnie) Prehoryłe lata 20 XX wieku. Uczestnicy wycieczki Kraków-Oświęcim- Ojców zorganizowanej przez Koło Gospodyń Wiejskich w Kryłowie. Rok prawdopodobnie 1973. Rodzina Boguckich
- rok 1926
Zdjęcie szkolne - lata trzydzieste Nazwiska nauczycieli i uczniów na odwrocie poprzedniego zdjęcia  Szkolne - lata trzydzieste Szkolne - lata trzydzieste Marian Duma ze swoją siostrą Aleksandrą (najmłodsza)
Wycieczka do Wieliczki - 1975 rok Ocieplenie mieszkania "słomianą zagatą"
Dwie siostry rodzone:
Stanisława
(ur. 1899 r.)
( z prawej) i Agnieszka
z domu Wieszczko.
Stanisława wyszła
za mąż
za
Stanisława Krauz

i mieszkała
w Prehoryłem.

Agnieszka była babką
pana P. Baryluka.
Zdjęcie zrobione
ok. 1915 roku,
najprawdopodobniej
u fotografa w Kryłowie.

Zdjęcie plebanii zrobiono w okresie około 1944 roku.
Na plebani mieszkało w tym czasie ok. 16 rodzin, zaraz po powrocie z tułaczki,
Na zdjęciu :
od lewej: Najko Maria,
Najko Adela,
Kraus Feliksa .

Przy bramie w kryłowskim parku. Zdjęcie wykonane ok 1955 r. Żniwa dawniej. Żniwa dawniej. Nad Bugiem w okolicy Gołębia ok. 1955 r.
Widok na stare boisko szkolne
(koniec lat 70-tych XX wieku)

Centrum Kryłowa
w końcu lat 70-tych XX wieku

Św. Mikołaj na starym postumencie kamiennym
Kryłów - budynek służby dworskiej
Kol. Kosmów -
rodzina Chwedeńczuków
 i Węgorków
(lata 40-ste XX wieku)

Józef Papużyński – Dorpat 1904 Marian Kłos z rodzicami i starszym bratem Zygmuntem – rok 1926 Bazyli Kłos – przed rokiem dwudziestym XX wieku
Zygmunt Kłos w mundurze harcerskim – początek lat trzydziestych XX wieku Zygmunt Kłos po zdanej maturze w Sokalu – rok 1939 Widok z wieży kościelnej na wyspę zamkową (cześć ta to dawne serwituty) – rok 1963 Widok z wieży kościelnej na teren dawnego klasztoru – rok 1963 Kryłowska cerkiew – lata trzydzieste XX wieku Członkowie orkiestry dętej na kryłowskim rynku – 11 listopada 1937 roku Ostatni zarządca Majątku Kryłów - inż. Mieczysław Ustaszewski -
w kajaku na tle skarpy.
(lata 30 XX w.)
Most
w Kryłowie
1917 r.
Pałac
w Cichobórzu
podczas I Wojny Światowej
Pałac
w Hołubiu (Gołębiu)
podczas I Wojny Światowej
Pałac
w Kosmowie
podczas I Wojny Światowej
Pałac
w Kryłowie
podczas I Wojny Światowej
Pałac
w Kryłowie
podczas I Wojny Światowej
Widok pałacu
w Kryłowie
podczas I Wojny Światowej
Cerkiew
w Kryłowie
podczas I Wojny Światowej
Rok 1936. U góry: Justyna i Stefan Najko
U dołu, od lewej: Józef, Katarzyna, Wacław i Bolesław Łukiewiczowie


Rok 1938. Od lewej: Piotr Najko, Justyna i Stefan Najko z córką Marią Rok 1928. Katarzyna i Wacław Łukiewicz z dziećmi: Bolesławem i Justyną Rok 1940. Siedzą: Justyna i Stefan Najko z córką Marią.
Stoją: Rodzeństwo Stefana – Nadia, Piotr i Anastazja Najko
Rok 1936. U góry: Justyna i Stefan Najko. U dołu, od lewej: Michał i Eufenia Najko, Katarzyna i Wacław Łukiewicz z synami – Józefem i Bolesławem Rok 1935. Ślub Justyny Łukiewicz ze Stefanem Najko Rok 1931. Katarzyna Gaszyńska i Justyna Łukiewicz (z prawej)
Zdjęcie szkolne Pana Bogdana Dyry wraz z opisem kto na nim się znajduje

Ochotnicza Straż Pożarna w Kryłowie.
    Koniec lat 20-stych XX wieku. Na środku siedzi wójt Gminy Kryłów p.
    Drączkowski. Po prawej dr Władysław Kuczewski
Uroczystości patriotyczne w Kryłowie.
Okres międzywojenny
OSP w Kryłowie.
Lata sześćdziesiąte
XX wieku
Policja w Kryłowie. Okres międzywojenny Akcja sadzenia drzewek. Kryłów, lata międzywojenne Zdjęcie z końca lat 20-stych XX wieku.
 Na zdjęciu m.in. ks. Jan Szlachetka, wójt p. Drączkowski
(z medalionem na łańcuchu - insygnia władzy gminnej) oraz dr Władysław Kuczewski
Przed sklepem
Pana Szczuckiego
Sklep Pana Szczuckiego Rodzina Szutowskich. Kryłów - początek lat czterdziestych XX w. Olga Ziń, kryłowska akuszerka z mężem
i córkami
Olga Ziń, kryłowska akuszerka z córkami Jadwiga i Edward Brzozowscy - dawni właściciele młyna w Kryłowie. Po prawej Stanisław Rachański Emilia Sendyk
(w środku na pierwszym planie)
Franciszek Marciszuk ( starszy) Marianna i Piotr Dunaj z wnukami
Mikołaj Marciszuk
(z prawej)
Joanna Byś, jej babcia Anastazja, brat Władysław Byś i ich matka Marianna Byś.
Władysław był w Prehoryłem kowalem i fryzjerem. W czasie II Wojny Światowej był osadzony w stalagu.
Franciszka Szafran Antoni Stormke, przedwojenny wójt Gminy Kryłów Ks. Antoni Teofil Stormke, Mszę prymicyjną odprawił w kryłowskiej świątyni
w 1937 roku
Ks. Jan Szlachetka - proboszcz kryłowskiej parafii w latach dwudziestych XX wieku Szkoła Podstawowa
w Małkowie - początek lat 60-tych XX wieku
Ks. Zbigniew Kociołek podczas poświęcenia pomnika upamiętniającego ofiary Niedzieli Palmowej - rok 1990
Ks. Jan Szlachetka z kryłowską młodzieżą - koniec lat 20-stych XX wieku  Kryłowskie harcerki - połowa lat 30-stych XX wieku Pogrzeb Janiny Szamotuła z domu Pukaluk. Małków - styczeń 1938. Na pierwszym planie od lewej:  Pukaluk Józef, Pukaluk Władysław, Pukaluk Paweł, Pukaluk Antonina,
Szamotuła Czesław, Szamotuła (mama Czesława?), ksiądz Aleksander Chawryluk,
 organista, Wygachiewicz Bartłomiej
Uroczystości dożynkowe - rok 1970 Uroczystości dożynkowe - rok 1970 Uroczystości dożynkowe - rok 1970 Uroczystości dożynkowe - rok 1970 Wyjazd ks.Aleksandra Plewika z kryłowskiej parafii
Ks.bp. Pylak wizytujący kryłowską parafię Ks. Piotr Miziuła z parafianami na wycieczce w górach - rok 1984 Chór KGW Kryłów -
rok 1988
Dr Jan Kuczewski - lekarz powiatowy w Janowie Lubelskim, rozstrzelany przez Niemców w 1942 roku w Lublinie. Brat kryłowskiego lekarza Władysława Kuczewskiego Dr Jan Kuczewski (herbu Poray) i Janina Kuczewska z domu Piotrowicz (herbu Leliwa) - brat i bratowa przedwojennego kryłowskiego lekarza - dra Władysława Kuczewskiego.

Daria i Włodzimierz Makowscy

Ślub Darii Martyniuk i Włodzimierza Makowskiego. Rok 1938

Daria Martyniuk przed prehorylską cerkwią

Włodzimierz Makowski

Daria Martyniuk (po prawej)

Daria Martyniuk (po prawej)

Daria Martyniuk ( po lewej) z koleżankami

Daria i Włodzimierz Makowscy

Włodzimierz Peredun

W. Kowalski i Fr. Glejt w lesie Nad Bugiem - zdj. Franciszka Glejta

Jadzia Sobczuk, Marysia Gędek, ?, Zosia Bocho, Watras, Wanda Wieczerza, ?, Marysia Najko, Fela Drączkowska, Adela Najko.
Lata pięćdziesiąte

Adela Najko, Jasia Furmańczuk, Staszek Puchalski, Tadzik Steciuk, Bolek Krauz. Rok 1957

Danusia Krauz, Adela Najko, Danusia Płońska, Witek ...
Rok 1959

Adela Najko, Irena Stankiewicz.
Rok 1959

Adela Najko

Adela Najko z siostrą Marysią.
Rok 1952

Danusia Krauz, Abela Tomaszewska.
Rok 1953

Adela Najko z rodzicami i siostrą Marysią. Rok 1953

Adela Najko
z rodzicami Stefanem i Justyną. Rok 1954

Ślub Adeli Najko
z Kazimierzem Tomaszewskim.
Rok 1961

I Komunia Święta  Ksiądz Longin Ziarek. Rok 1953

Poczęstunek z okazji
I Komunii Świętej.
Rok 1953

Jakiw Konował z żoną Ksenią ( z prawej) i siostrą Kseni Agafią Tusewicz, podczas bieżeństwa. Saratow. Rok 1916

Święcenie pokarmów. Prehoryłe. Rok 1930

Grzegorz Konował (pierwszy z lewej). Prehoryłe. Początek lat trzydziestych XX wieku

Uroczystości religijne. Prehoryłe. Początek lat trzydziestych. Po prawej stronie krzyża stoi ks. Ilia Segeda, po lewej stronie
ks. Olimpiusz Denisewicz

Andrzej Gruszka z żoną Zenobią i córkami Marią i Lubą (młodsza). Kryłów. Rok 1932

Luba Gruszka. Kryłów. Początek lat czterdziestych XX wieku

Andrzej Segeda. Kryłów. Lata międzywojenne

Wiera Konował (w czarnej chustce) trzyma Josipa Konowała. Kryłów. Druga połowa lat trzydziestych XX wieku

Stefania Konował ( zakrywa oczy przed słońcem). Kryłów. Początek lat czterdziestych XX wieku

Wiera Konawał (w środkowym rzędzie trzecia od prawej). Kryłów. Rok 1943

Dziewczęta w Kryłowie. Kryłów. 28.05.1944