Spis powszechny - 1921

Gminy w powiecie hrubieszowskim:

Hrubieszów, Dubienka, Białopole, Dołhobyczów, Dziekanów,
Grabowiec, Horodło, Jarosławiec, Kryłów, Miączyn, Mieniany, Miętkie, Mircze,
Mołodziatycze, Moniatycze, Werbkowice


Gmina Kryłów:


Górka folwark 48 ogółem, 37 katolików, 11 prawosławnych, 1 budynek
z przeznaczeniem mieszkalnym, 26 mężczyzn, 22 kobiety


Grafka folwark 11 ogółem, 11 prawosławnych, 1 budynek z przeznaczeniem mieszkalnym, 7 mężczyzn, 4 kobiety


Kosmów folwark 72 ogółem, 50 katolików, 22 prawosławnych, 5 budynków z przeznaczeniem mieszkalnym, 36 mężczyzn, 36 kobiet

Kosmów kolonia 81 ogółem, 81 katolików, 3 budynki z przeznaczeniem mieszkalnym, 7 inne budynki zamieszkałe, 34 mężczyzn, 47 kobiet

Kosmów wieś 400 ogółem, 14 katolików, 367 prawosławnych, 19 żydów, 69 budynków z przeznaczeniem mieszkalnym, 204 mężczyzn, 196 kobiet

Kryłów folwark 156 ogółem, 139 katolików, 12 prawosławnych, 2 ewangelików, 3 żydów, 11 budynków z przeznaczeniem mieszkalnym w tym 1 budynek niezamieszkały, 68 mężczyzn, 88 kobiet

Kryłów osada miejska 1286 ogółem, 289 katolików, 372 prawosławnych, 2 ewangelików, 1 grekokatolik, 622 żydów, 185 budynków z przeznaczeniem mieszkalnym w tym 3 budynki niezamieszkałe, 12 innych budynków zamieszkałych, 617 mężczyzn, 669 kobiet

Małków folwark 129 ogółem, 70 katolików, 59 prawosławnych, 3 budynki z przeznaczeniem mieszkalnym, 1 inny zamieszkały budynek, 56 mężczyzn, 73 kobiety

Małków wieś 725 ogółem, 266 katolików, 438 prawosławnych, 21 żydów, 128 budynków z przeznaczeniem mieszkalnym, 347 mężczyzn, 378 kobiet

Nieleszcze kolonia 17 ogółem, 12 katolików, 5 prawosławnych, 2 budynki z przeznaczeniem mieszkalnym, 1 inny zamieszkały budynek, 8 mężczyzn, 9 kobiet

Niwa kolonia 9 ogółem, 9 prawosławnych, 2 budynki z przeznaczeniem mieszkalnym, 6 mężczyzn, 3 kobiety

Nowosady wieś 98 ogółem, 52 katolików, 46 prawosławnych, 17 budynków z przeznaczeniem mieszkalnym, 47 mężczyzn, 51 kobiet

Olesin folwark 8 ogółem, 8 katolików, 1 budynek z przeznaczeniem mieszkalnym, 4 mężczyzn, 4 kobiety

Olszynka kolonia 55 ogółem, 51 katolików, 4 prawosławnych, 8 budynków z przeznaczeniem mieszkalnym, 32 mężczyzn, 23 kobiety

Prehoryłe wieś 952 ogółem, 508 katolików, 417 prawosławnych, 27 żydów, 153 budynki z przeznaczeniem mieszkalnym w tym 1 budynek niezamieszkały, 9 innych zamieszkałych budynków, 460 mężczyzn, 492 kobiety

Romanów kolonia 88 ogółem, 66 katolików, 22 prawosławnych, 9 budynków z przeznaczeniem mieszkalnym w tym 1 niezamieszkały, 52 mężczyzn, 36 kobiet

Rulikówka folwark 40 ogółem, 19 katolików, 21 prawosławnych, 1 budynek z przeznaczeniem mieszkalnym, 17 mężczyzn, 23 kobiety

Smoligów wieś 445 ogółem, 334 katolików, 102 prawosławnych, 9 żydów, 79 budynków z przeznaczeniem mieszkalnym, 218 mężczyzn, 227 kobiet

Szychowice folwark 133 ogółem, 54 katolików, 79 prawosławnych, 2 budynki z przeznaczeniem mieszkalnym, 1 inny zamieszkały budynek, 58 mężczyzn, 75 kobiet

Szychowice wieś 675 ogółem, 30 katolików, 634 prawosławnych, 11 żydów 116 budynków z przeznaczeniem mieszkalnym, 12 innych zamieszkałych budynków, 325 mężczyzn, 350 kobiet

Wereszyn folwark 81 ogółem, 48 katolików, 18 prawosławnych, 15 żydów, 4 budynki z przeznaczeniem mieszkalnym, 44 mężczyzn, 37 kobiet

Wereszyn kolonia 80 ogółem, 73 katolików, 7 grekokatolików, 7 budynków z przeznaczeniem mieszkalnym, 5 innych zamieszkałych budynków,
44 mężczyzn, 36 kobiet

Wereszyn wieś 577 ogółem, 24 katolików, 513 prawosławnych, 1 grekokatolik, 39 żydów, 102 budynki z przeznaczeniem mieszkalnym, 265 mężczyzn, 312 kobietGmina Mieniany :
(Cichobórz do kryłowskiej parafii)


Cichobórz folwark 216 ogółem, 104 katolików, 66 prawosławnych, 46 żydów, 7 budynków z przeznaczeniem mieszkalnym, 99 mężczyzn, 117 kobiet

Cichobórz wieś 441 ogółem, 54 katolików, 382 prawosławnych, 5 żydów, 69 budynków z przeznaczeniem mieszkalnym, 15 innych zamieszkałych budynków, 222 mężczyzn, 219 kobiet


Gmina Dołhobyczów:
(Hołubie-Gołębie oraz Piaseczno do kryłowskiej parafii)


Hołubie folwark 168 ogółem, 115 katolików, 40 prawosławnych, 13 żydów,
8 budynków z przeznaczeniem mieszkalnym, 79 mężczyzn, 89 kobiet

Hołubie wieś 689 ogółem, 72 katolików, 594 prawosławnych, 3 grekokatolików 20 żydów, 138 budynków z przeznaczeniem mieszkalnym, 321 mężczyzn, 368 kobiet

Piaseczno wieś 580 ogółem, 7 katolików, 565 prawosławnych, 8 żydów, 104 budynki z przeznaczeniem mieszkalnym, 36 innych zamieszkałych budynków, 261 mężczyzn, 319 kobiet


Gmina Mircze:
(Łasków w pewnym okresie do gminy Kryłów)


Łasków kolonia 283 ogółem, 228 katolików, 55 prawosławnych, 35 budynków z przeznaczeniem mieszkalnym, 11 innych zamieszkałych budynków,
135 mężczyzn, 148 kobiet

Łasków wieś 339 ogółem, 14 katolików, 321 prawosławnych, 4 żydów, 62 budynki z przeznaczeniem mieszkalnym, 153 mężczyzn, 186 kobietPodsumowanie:

Gmina Kryłów 6166 ogółem, 2225 katolików, 3162 prawosławnych, 4 ewangelików, 9 grekokatolików, 766 żydów

Gminy sąsiadujące z kryłowską:

Gmina Dołhobyczów 5971 ogółem, 2500 katolików, 3207 prawosławnych, 30 grekokatolików, 234 żydów

Gmina Mieniany 3557 ogółem, 597 katolików, 2846 prawosławnych, 114 żydów

Gmina Mircze 5388 ogółem, 2550 katolików, 2569 prawosławnych,
72 grekokatolików, 196 żydów, 1 bezwyznaniowiec