Spis powszechny - 1905 rok.

 

            W Bibliotece Carskie Sioło koło Petersburga znajduje się bogaty zbiór danych statystycznych poszczególnych guberni carskiej Rosji. Dane statystyczne publikowane były co roku jako Pamiatnyje Kniżki. Pamiatnyje Kniżki Guberni Lubelskiej zachowały się z lat 1869 - 1912. Wyjątek stanowi rok 1905. W roku tym wydano Sprawoczną Kniżkę, co jest odpowiednikiem spisu powszechnego.

            W tym numerze przytaczamy dane ze Sprawocznoj Kniżki Guberni Lubelskiej z roku 1905, dotyczące Gminy Kryłów. Na wstępie  dane mówiące o powiecie.

Powiat Hrubieszów w guberni lubelskiej liczył:

14 gmin, 2 miasta, 4 osady, 176 wsi, 37 kolonii, 150 folwarków
i 7 oddzielnych jednostek administracyjnych.

Domów 14408, mieszkańców 124590, w tym: prawosławnych 69359, rzymsko-katolików 34279, luteran 663, żydów 20276, pozostałych 13.

Ilość ziemi, domów i mieszkańców w poszczególnych miastach
i gminach powiatu hrubieszowskiego.

Uwaga: ziemia podana w dzisięcinach. 1 dziesięcina = 1,0925 ha

Miasto Hrubieszów: ziemi 787 / domów 574 / mieszkańców 12197

1. Gmina Białopole: ziemi 16284½ / domów...../mieszkańców 9772

2. Gmina Werbkowice: ziemi 10300½ /domów 936 / mieszk. 8628

3. Gmina Horodło: ziemi 10302½ / domów 2217 / mieszk.7819

4. Gmina Grabowiec: ziemi 8168 / domów 902 / mieszk. 10958

5. Gmina Hrubieszów (urząd w Dziekanowie): ziemi 5583½ / domów708 / mieszk. 5791

6. Gmina Dubienka (miasto): ziemi 796 /domów342 / mieszk. 7080

7. Gmina Kryłów: ziemi 7922½ / domów 1466 / mieszk. 8798

8. Gmina Miętkie: ziemi 7745 / domów 656 / mieszk. 5185

9. Gmina Mircze: ziemi 7028 / domów765 / mieszk. 6573

10. Gmina Miączyn: ziemi 9844 / domów 911 / mieszk. 4510

11. Gmina Mołodiatycze: ziemi 8283 / domów 812 / mieszk. 7295

12. Gmina Moniatycze: ziemi 10431 / domów 992 / mieszk. 6828

13. Gmina Mieniany: ziemi 6911½ / domów524 / mieszk. 5964

14. Gmina Jarosławiec: ziemi 10694 / domów 1102 / mieszk. 10905

 

GMINA KRYŁÓW:

Urząd gminy w Prehoryłem.

Ziemi 7922½, w tym chłopskiej 4718, pańskiej 3204.

1 osada, 7 wsi, 11 folwarków.

Domów 1466, mieszkańców 8798, w tym: prawosławnych 4891, rzymsko-katolików 1836, żydów 2071.

W gminie znajduje się 6 cerkwi, 1 kościół, 1 synagoga. Jest także
6 szkół gminnych, 6 młynów wiatrowych i 4 wodne.

6 jarmarków w roku.

 

1. Wereszyn - dwór, należy do K. Świeżawskiej (rz-kat.)

 - Ziemi 518½, w tym: pól 300, łąk 46½, lasu 172.

 - Domów 6; mieszkańców: prawosławnych 9, rzym.-katolików 14,

    żydów 7, razem 30.

 - Ziemia piaszczysta.

 

2. Wereszyn - wieś

 - Ziemi 475 (z ukazów o uwłaszczeniu w 1864  i 1866 r.), w tym:

   pól 355, łąk 62, nieużytków 18.

 - Domów 120; mieszkańców: praw. 769, rz-kat. 14, żydów 31,

   razem 814.

   Cerkiew, szkoła gminna, 2 wiatraki i 1 młyn  wodny.

   Czarnoziem.

 

3. Grafka - folwark, należy do S. Rulikowskiego (rz-kat.)

 - Ziemi: pól 150.

 - Domów 1; mieszkańców 11 rz-kat. Czarnoziem.

 

4. Górki - folwark, należy do A. Horodyskiego (rz-kat.)

 - Ziemi 180, w tym: pól 154, łąk 26.

 - Domów 2; mieszkańców: praw. 11, rz-kat. 14, razem 25.

   Czarnoziem.

 

5. Kosmów - dwór, należy do A. Wojciechowskiej (rz-kat.)

 - Ziemi 535, w tym: pól 320, łąk 35, lasu 180.

 - Domów 8; mieszkańców: praw. 10, rz-kat. 18, żydów 5, razem 33.

   Czarnoziem.

 

6. Kosmów - wieś

 - Ziemi 426 (z uwłaszczenia 1864 i 1866 r.), w tym: pól 292, łąk 47,

   nieużytków 28.

 - Domów 83; mieszkańców: praw. 604, rz-kat. 11, razem 615.

   Cerkiew, szkoła gminna, 2 młyny wiatrowe. Czarnoziem.

 

7. Kryłów - dwór, należy do A. Horodyskiego (rz-kat.)

 - Ziemi 1188, w tym: pól 496, łąk 100, lasu 592.

 - Domów 16; mieszkańców: praw. 19, rz-kat. 48, razem 67.

   Czarnoziem.

 

8. Kryłów - osada

 - Ziemi 889 (z uwłaszczenia 1864 i 1866 r.), w tym: pól 530, łąk
   306, nieużytków 53.

 - Domów 296; mieszkańców: praw. 777, rz-kat. 400, żydów 1965,  

   razem 3142.

   Cerkiew, kościół, synagoga, urząd strażnika ziemskiego, oddział 
   pocztowy, sąd gminny, dom starców,  3 młyny: wodny, pływak
   i  z silnikiem spalinowym. 4 oddział straży granicznej. Czarnoziem.

 

9. Małków - wieś

 - Ziemi 627 (z uwłaszczenia 1864 i 1866 r.), w tym: pól 433½, łąk
   115, lasu 70, nieużytków 8½.

 - Domów 145; mieszkańców: praw. 580, rz-kat. 181, żydów 15,
   razem 776.

   Cerkiew, szkoła gminna, wiatrak. Czarnoziem z glinką.

 

10. Małków - folwark, należy do A. Horodyskiego (rz-kat.)

 - Ziemi 655, w tym: pól 365, łąk 70, lasu 220.

 - Domów 12; mieszkańców: praw.24, rz-kat. 20, żydów 7, razem 51.

   Ziemia gliniasta.

 

11. Nadbuże -folwark, należy do A. Horodyskiego (rz-kat.)

     (Z opisu położenia wynika, że to późniejszy Romanów.)

 - Ziemi 160.

 - Dom 1; mieszkańców 4 rz-kat. Czarnoziem.

 

12. Nowosady - wieś

 - Ziemi 102 (z uwłaszczenia 1864 i 1866 r.), w tym: pól 81, łąk 14,

   nieużytków 1.

 - Domów 27; mieszkańców: praw. 80, rz-kat. 73, razem 153.

   Czarnoziem.

 

13. Olesin - folwark, należy do A. Wojciechowskiej (rz-kat.)

   ( Z opisu położenia wynika, że to teren późniejszej Kol. Kosmów)

 - Ziemi: pól 55.

 - Domów 1; mieszkańców: rz-kat. 6. Czarnoziem.

 

14. Prehoryłe - wieś

 - Ziemi 1181 (z uwłaszczenia 1864 i 1866 r.), w tym: pól 815, łąk

   161, lasu 84, nieużytków 121.

 - Domów 201; mieszkańców: praw. 758, rz-kat. 648, żydów 26,

    razem 1432.

   Cerkiew, szkoła gminna, urząd gminy, wiatrak. Czarnoziem.

15. Rulikówka - folwark, należy do K.A. Rulikowskiego (rz-kat.)

 - Ziemi 271, w tym: pól 210, łąk 61.

 - Domów 1; mieszkańców: praw. 3, rz-kat. 14, razem 17.

   Czarnoziem.

 

16. Smoligów - wieś

 - Ziemi 346½ (z uwłaszczenia 1864 i 1866 r.), w tym: pól 241,
    łąk 59, lasu 42, nieużytków 4½.

 - Domów 75; mieszkańców: praw. 222, rz-kat. 268, razem 490.

   Szkoła gramoty. Czarnoziem.

 

17. Smoligów - folwark, należy do F. Kiełczewskiego (rz-kat.)

 - Ziemi 246, w tym: pól 181, łąk 40, lasów 25.

 - Domów 4; mieszkańców: praw. 6, rz-kat. 13, żydów 4, razem 23.

   Czarnoziem.

 

18. Szychowice - dwór, należy do K.A. Rulikowskiego (rz-kat.)

 - Ziemi 575, w tym: pól 360, łąk 75, lasu 140.

 - Domów 11; mieszkańców: praw.12, rz-kat. 19, żydów 11,

   razem 42. Czarnoziem.

 

19. Szychowice - wieś

 - Ziemi 681 (z uwłaszczenia 1864 i 1866 r.), w tym: pól 498, łąk 91,
   lasu 72, nieużytków 20.

 - Domów 156; mieszkańców: praw. 1007, rz-kat. 60, razem 1067.

   Cerkiew, szkoła gminna, młyn wodny. Czarnoziem.

                                                                                                                                                                               Opracował: Henryk Żurawski