spacer
  
Witaj na stronie Sanktuarium Św. Mikołaja na "Wilczym Uroczysku" w Kol. Kryłów! 1
  1
1
1
header

Kryłów w sieci:

Kryłowski Portal Internetowy
.
.
Zakład Kamieniarski w Kryłowie
.
Historia Sanktuarium

   
   Nie dysponujemy dokumentami, które określiły by dokładną datę postawienia figury Św. Mikołaja i wilka, nie wiemy też dokładnie kiedy zaczęło bić cudowne źródło.

   Są głosy, że miejscem kultu "Wilcze Uroczysko" było już w czasach pogańskich i wilk jest pozostałością tych praktyk. Najprawdopodobniej kult w tym miejscu składano słowiańskiemu bogu - Welesowi - władcy wszystkich demonów i dusz zmarłych (jak też krainy umarłych), czczonego na tym terenie przez Słowian. Weles był również bogiem opiekującym się bydłem.
Jego postać często przedstawiano jako wilka lub wilkołaka, zaś jego zwierzętami były kozioł i sowa, przez co po przyjęciu chrześcijaństwa był on błędnie utożsamiany z diabłem.
Według Kroniki Nestora z XII wieku, Weles był bogiem czczonym na całej Rusi (tak też i na naszym terenie) i na jego imię przysięgano. Kto jednak popełnił krzywoprzysięstwo, ten zapadał na choroby skórne, które też za wstawiennictwem Welesa były leczone.
    W czasach chrześcijańskich dawne wierzenia słowiańskie zastępowano chrześcijańskimi, przy nadawaniu dawnym symbolom nowego znaczenia.
Tak też stało się i z kultem Welesa - utożsamiano go ze Św. Błażejem (zwanym na Rusi Własem), oraz ze Świętym Mikołajem, który według tradycji chrześcijańskiej jest patronem bydła i pasterzy. W chrześcijańskiej tradycji wschodniej to nie Św. Piotr, ale Św. Mikołaj Cudotwórca jest strażnikiem kluczy do Raju, co upodabnia go do Welesa będącego patronem umarłych.

    Dlatego też prawdopodobnym jest, że w czasach przedchrześcijańskich, jak też i w czasach późniejszych (możliwe, że może nawet do XV wieku) na Wilczym Uroczysku składano najpierw oficjalnie, zaś po wprowadzeniu chrześcijaństwa - po kryjomu - ofiary bogu Welesowi.
Możliwe, że źródło i figura wilka (jeśli nie ta, istniała pewnie wcześniejsza), pochodzą z czasów bardziej zamierzchłych, niż obecnie istniejąca Św. Mikołaja.

Z braku niezbitych dowodów należy jednak pozostawić ten pogląd w sferze domniemań, choć jest jak najbardziej prawdopodobny.

    Co do genezy powstania sanktuarium na "Wilczym Uroczysku" jest kilka legend.
Jedna z wersji mówi, że figurę postawił przy źródełku rządca Kryłowa, któremu przysniło się, że nadejdzie pomór na bydło, inna że rządca został wyleczony z paralizu przez wodę ze źródełka i postawił tu z wdzięczności figurę.
    Kamiennej figurze świętego Mikołaja towarzyszy wyrzeźbiona z piaskowca postać wilka, gdyż wegług jeszcze innej legendy przejeżdżał tędy srogą zimą jeden z okolicznych właścicieli ziemskich. W tym właśnie miejscu na jego sanie napadły wygłodniałe wilki. Rozszarpały one konie a dziedzic cudem ocalał i z wdzięczności za ten cud postawił tu figurę wilka.
    Możliwe jest wzniesienie figury przez OO. Reformatów, którzy opiekowali się Sanktuarium. Można by hipotetycznie domniemywać, że przybywając do Kryłowa dowiedzieli się oni, iż w prasłowiańskim miejscu kultu ludzie nadal modlą się do pogańskiego bożka, którego kult przetrwał wśród ówcześnie chrześcijańskiej ludności tego terenu i z pomocą dziedzica wznieśli na tym miejscu figurę Św. Mikołaja.

   Wiemy napewno, że figura Św. Mikołaja jest wykonana w stylu rokoko (czyli w wieku XVIII, podobnież jak figura Jana Nepomucena w centrum Kryłowa, przy bramie dawnego klasztoru OO. Reformatów), jednakże możliwe, że wcześniej istniała tu dawniejsza figura, po której dziś nic, poza miejscem i źródłem, się nie zachowało.
    Figura przedstawia rzymskokatolickiego biskupa w sutannie, komży, stule i kapie, mającego na głowie łacińską mitrę. W jednym ręku dzierżącego pastorał, w drugiej zaś księgę na której leży jeden z symboli Św. Mikołaja - trzy złote kule (przez prawosławnych mylnie,  interpretowane jako posrfory), a wywodzą się z legendy hagiograficznej, w której to Św. Mikołaj miał wrzucić złote kule przez okna trzech ubogich dziewcząt. Kolejnym emblematem tego Świętego są trzy główki dzieci, które miały wg legendy wskrzeszone przez niego po śmierci w beczce z marynatą. Kolejnym elementem jest wilk, który symbolizuje dzikie zwierzęta, od których ataku wg tradycji chronił ludzi Św. Mikołaj, choć wilk jako taki występuje wraz ze Świętym właśnie w Kryłowie, zaś w innych miescach się takiego wyobrażenia Świętego nie spotykamy.

    Według podań i legend woda ze źródełka ma cudowną moc uleczania ze wszelkich chorób, a w szczegulności niemocy płciowej, bezpłodności, romatyzmu, ślepoty, chorób skóry i innych przypadłości.
Cudowna moc przypisywana jest także figurze wilka. Według podań przychodziły tu przed wschodem słońca kobiety, które nie mogły zajść w ciążę, siadały nago okrakiem na wilku, głaskały po brzuchu i szeptały do ucha prośbę o szczęśliwe poczęcie. Aby marzenie o dziecku się spełniło należało jeszcze na chwilę wskoczyć do źródlanej wody i wrócić do męża...

    Sanktuarium do XIX wieku opiekowali się OO. Reformaci z Kryłowa, zaś po kasacie klasztoru - wierni obu obrządków (łacinnicy i unici).
    Za czasów, gdy Polska była jeszcze pod zaborami trwał spór o cudowną wodę i samego Mikołaja między prawosławnymi i katolikami, który rozstrzygnięto satysfakcjonująco dla obu stron - ustawiono skarbonkę, z której datki z jednego tygodnia zbierali katolicy a z drugiego prawosławni.
W drugiej połowie XIX wieku miejsce to było zaliczne do najsławniejszych sanktuariów Chełmszczyzny, Roztocza i Wołynia.
Po wcieleniu Wołynia do ZSRR i akcji "Wisła" kult prawosławny na ponad pół wieku przygasł, jednakże wizja budowy przejścia granicznego w Kryłowie, oraz budowa przejścia granicznego w Dołhobyczowie pozwala przypuszczać, że prawosławne pielgrzymki znów będą zdążać do Św. Mikołaja.
    Obecnie do figury świętego Mikołaja co roku przybywa wielu pielgrzymów, w większości wyznania rzymskokatolickiego. 
Parę lat temu miejscowa ludność ustawiła nad źródełkiem także niewielką grotę z kamienia, w której postawiono figurkę Matki Bożej. W osatnią sobotę maja obchodzi się tu odpust ku czci Św. Mikołaja.

    Cały rok podążają na "Wilcze Uroczysko" pielgrzymki, w większości indywidualne z różnych stron Polski i z poza jej granic. Pątnicy modlą się do Świętego, głaszczą wilka, piją Świętą Wodę, obmywają w niej chore części ciała i swoje troski, biorą zazwyczaj też wodę ze sobą, by zawieźć ją swoim bliskim.
Mimo postępu cywilizacyjnego ludzie ciągną do tego miejsca, wabieni mocą stąd emanującą.
  
footer

Kaplica Św. Mikołaja

footer

Wilk


footer
Reklama

footer
Copyright © 2008/2009 Free Templates by Zymickrylow.info - Stronę najlepiej oglądać za pomocą przeglądarki Mozilla Firefox
Register Forgot Pass?