Kryłowskie łąki

 

    Zachęcamy do wędrówek wokół Kryłowa. Szczególnie gości.
Na załączonych zdjęciach kryłowskie łąki i rzeka Bug. Po drugiej stronie rzeki Morozowicze, Leżnica, Michale i Młyniska. To miejscowości, które przed
I rozbiorem należały do włości kryłowskiej.
   
Trasa wędrówki:
 cmentarz - droga koło lip - Pogrzebiska - łąki "na Michalu" - piaskownia -"lipy" - cmentarz.
Średnim tempem wędrówka zajmuje około trzech godzin.

               
 
               
 
               

                                                                                                                                                                  fot. H. Żurawski