Pieczęcie :

 
Urząd Gminy Kryłów - 1934Parafia Narodzenia NMP w Kryłowie - 1946


Kierownictwo 7 klasowej Szkoły Powszechnej w Kryłowie - 1935


Biuro Pisania Podań Stanisława Minora w Kryłowie - 1939


 
USC Parafii Rz.-Kat. w Kryłowie - 1934


USC Parafii Prawosławnej w Szychowicach - 1939

Prawosławna Parafia w Kryłowie - 1942


Urząd Gminy w Kryłowie - 1943Urząd Gminy w Kryłowie - 1943

Zarząd Gminny w Kryłowie - 1949

Gminna Rada Narodowa w Kryłowie - 1946

Posterunek Policji Ukraińskiej w Kryłowie - 1944

KSM Męskiej Oddział
w Kryłowie z 1938 roku

USC Kryłów z 1858 roku


Urząd Stanu Cywilnego w Kryłowie - 1971

Sołtys wsi Kryłów - 1961Wójt Gminy Kryłów z 1922 roku

USC Parafii Rzymsko-Greckiej w Hołubiu - 1865
Wójt Gminy Hołubie - 1865 rok Urząd Gminy Kryłów - 1895 rok

Wójt Gminy Kryłów - 1895 rok Datownik kryłowskiej poczty - 1905 rok Dr Maria Kuczewska - 1943 rok Dr Maria Kuczewska - 1940 rok
 

Odcisk pieczęci burmistrza
z 1820 roku

Pieczęć burmistrza z podpisami
władz miasta. Rok 1820

Odcisk pieczęci magistratu
miasta Kryłowa z 1863 roku

Pieczęć magistratu z podpisami
władz miasta. Rok 1859

   
 
"Kryłowskie Towarzystwo Kredytowe"
guberni chełmskiej, pow. hrubieszowskiego
(ze zbiorów prof. Mariana Gumowskiego)