I Wojna Światowa

            Kryłów w 1915 roku          

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kryłów w 1915 roku.

    Działania wojenne w 1915 roku nie ominęły Kryłowa. Pamiątką po tych wydarzeniach jest kwatera na cmentarzu. Spoczywają tam polegli w walkach o Kryłów żołnierze obu stron. Jak opowiadali najstarsi mieszkańcy, walki wręcz toczyły się przed parkiem dworskim od zachodu i na „Targowicy”. Ciała poległych po bitwach zwozili na cmentarz mieszkańcy Kryłowa. Nie mieliśmy wiedzy na temat działań artylerii. Dopiero udostępnione zdjęcia w archiwach austriackich i węgierskich pokazują ogrom zniszczeń.


Dane o poległych żołnierzach niemieckich i austro-węgierskich przechowywane są w AP Lublin. Wykazy poległych Rosjan mamy już u siebie. W najbliższym czasie będą dostępne na portalu.

Zdjęcia prezentują zniszczenia i życie codzienne żołnierzy w zrujnowanym Kryłowie:

           
 
           
 
       
 

Przygotował Henryk Żurawski

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------