I Piknik Historyczny "Kryłów nad Bugiem" A. D. 2008.

            8 czerwca 2008 roku odbył się I Piknik Historyczny - „Kryłów nad Bugiem”.
Na piknik przybyli: Starosta hrubieszowski – Józef Kuropatwa, Wójt Gminy Mircze – Lech Szopiński, Przewodniczący Rady Gminy- Wiesław Filański , Radni i Sołtysi z terenu gminy Mircze, Jerzy Krzyżewski i Jan Kalisz – Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie, Burmistrz Hrubieszowa – Zbigniew Dolecki, wójtowie gmin: Dołhobyczów – Józef Demendecki, Werbkowice – Lech Bojko, Prezes Fundacji Polsko-Francuskiej – Marian Pawlak, mjr Jerzy Baj – 2 Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy, proboszcz Parafii w Kryłowie – ks. Stefan Kuk wraz z wikariuszem – ks. Piotrem Gmiterkiem, Stanisław Bodes – malarz batalista, Danuta Kloc – dyrektor GOK Hrubieszów z/s w Wołajowicach, dyrektor GOK Dołhobyczów – Zdzisław Pasieka, Dyrektor Zakładu Energetycznego w Hrubieszowie – Dariusz Fornal, administrator naszej strony Tomasz Sobczuk i wielu,wielu gości, których nie sposób wymienić.
Całość prowadzili: sołtys Kryłowa - Ryszard Wieczorek i dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury – Marianna Sobczuk.

Program bogaty, a można było zobaczyć:
- pokaz Bractwa Rycerskiego z Zamościa
- pokaz tańca dawnego zespołu Crinale z UMCS Lublin
- prezentację jazdy konnej w strojach historycznych Pana Ciesielczuka z Hrubieszowa,
- występy zespołu "Lelija" z Ukrainy,
- występy kabaretu "Szara Eminencja" z Werbkowic,
- występy zespołu "Wójtowianie" z Krasnobrodu,
- pokaz sprzętu Straży Granicznej z Kryłowa.

Nasze Towarzystwo zorganizowało wystawę i przeprowadzony został konkurs wiedzy o Kryłowie.
Można było także nabyć książkę „Dzieje miejscowości gminy Mircze, powiat hrubieszowski”.
2 Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy miał swój punk informacyjny.
Wieczorną zabawę poprowadził zespół "VEEGAS".
Zainteresowanie piknikiem było duże. Pojawili się ludzie z całego terenu.
Całe grupy gości zwiedzały także ruiny zamku, bramę parkową i inne atrakcje Kryłowa.
Mamy nadzieję, że kolejny piknik spotka się z podobnym zainteresowaniem.

Organizatorami I Pikniku Historycznego w Kryłowie byli: Wójt Gminy Mircze, Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu, Towarzystwo Przyjaciół Kryłowa i Okolic oraz  Zespół Szkół w Kryłowie. 

Szczególne podziękowania należą się: Wójtowi Gminy Mircze Panu Lechowi Szopińskiemu, dyrektor GOK Mircze Pani Mariannie Sobczuk i pracownikom tegoż ośrodka, sołtysowi Kryłowa Panu Ryszardowi Wieczorkowi, Dyrekcji Zespołu Szkół w Kryłowie i Gronu Pedagogicznemu oraz obsłudze, Pani Marii Szpytma, mieszkańcom Kryłowa zaangażowanym w przygotowanie pikniku oraz członkom Towarzystwa Przyjaciół Kryłowa i Okolic.

               

               

               

               

(Fot. i relacja: H. Żurawski)