H e r b    K r y ł o w a



 

Projekt herbu miasta Kryłowa z 1847 r. (proponowany przez rząd Królestwa Polskiego)



 

Projekt herbu miasta Kryłowa z 1847 r. (proponowany przez M. Gumowskiego)



 

Projekt herbu miasta Kryłowa (proponowany przez H. Gawareckiego



 

Projekt herbu miasta Kryłowa (proponowany przez J. Góraka)



 

Herb Tęczyńskich w ostatecznej formie (wg B. Paprockiego)