H e r b    K r y ł o w a 

Projekt herbu miasta Kryłowa z 1847 r. (proponowany przez rząd Królestwa Polskiego) 

Projekt herbu miasta Kryłowa z 1847 r. (proponowany przez M. Gumowskiego) 

Projekt herbu miasta Kryłowa (proponowany przez H. Gawareckiego 

Projekt herbu miasta Kryłowa (proponowany przez J. Góraka) 

Herb Tęczyńskich w ostatecznej formie (wg B. Paprockiego)