Spółdzielnia Kółek Rolniczych

ul. Polna (naprzeciw cmentarza)

Baza byłej SKR Kryłów.