Spółdzielnia Kółek Rolniczych

ul. Polna (naprzeciw cmentarza)

OBECNIE NIEISTNIEJĄCA

Baza byłej SKR Kryłów w 2006 r.


Obecnie na terenie dawnej SKR działa firma:

www.bratjakubpszczelarstwo.pl