M│yn Gospodarczy

przy ulicy Polnej
(obok cmentarza)
We m│ynie...

                                      OBECNIE NIECZYNNY

Widok od skrzy┐wania z ul. Hrubieszowsk╣