Europejskie Dni Dziedzictwa - Kryłów 2010


Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczny i edukacyjny, najważniejsze święto zabytków kultury Starego Kontynentu.

Ich idea narodziła się 3 października 1985 r. w Granadzie w Hiszpanii podczas II Konferencji Rady Europy, na której minister kultury Francji zaproponował zorganizowanie w całej Europie zainicjowanych we Francji w 1984 r. Dni Otwartych Zabytków. Wówczas po raz pierwszy bezpłatnie udostępniono zwiedzającym obiekty, do których dostęp dotychczas był ograniczony. Inicjatywa cieszyła się tak dużym zainteresowaniem, że w 1991 r. zainspirowała Radę Europy do ustanowienia Europejskich Dni Dziedzictwa.

Cykl prelekcji w ramach projektu EDD w Kryłowie:

KRYŁÓW /gm. Mircze, pow. hrubieszowski/, woj. lubelskie
Organizator: Zespół Szkół w Kryłowie, ul. Hrubieszowska 4, 22–530 Mircze

19 września 2010 r.

13.00Cykl prelekcji Henryka Żurawskiego i Ryszarda Wieczorka,

regionalistów związanych z Towarzystwem Przyjaciół Kryłowa i okolic,

połączonych z prezentacją fotografii:

- Historia młynów na przestrzeni 500 lat.

- Kuźnie jako drobne zakłady usługowo–wytwórcze.

- Port rzeczny w Kryłowie i transport wodny po Bugu.

- Kolej konna.

- Historia kryłowskich cegielni.

- Przedwojenne drobne rzemiosło.PROGRAM EUROPEJSKICH DNI DZIEDZICTWA 2010
W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM
„OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU”
:

BEREZÓWKA /gm. Zalesie, pow. bialski/
Miejsce: Szkoła Podstawowa w Berezówce
5–30 września
Wystawa wyrobów rękodzielniczych: kilimy, dywany, serwetki, serwety, jaśki, bieżniki, chodniki, dawne stroje.
7 września
09.50–10.10 oraz 10.15–10.35 – Test dla dzieci na temat wyrobów rękodzielniczych.
8 września
11.00–11.10 – Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego „Ginące zawody i zabytki techniki”.
9 września
11.00–11.20 – Odczytanie własnych utworów literackich przez Leona Szabluka.
11.20–11.40 – Opowiadanie legend w interpretacji Bogusława Hawryluka.
16 września
11.00–11.20 – Rozdanie nagród rzeczowych i dyplomów laureatom konkursów.
Organizator:
Szkoła Podstawowa w Berezówce , 21–512 Zalesie


DOKUDÓW /gm. Biała Podlaska, pow. bialski/
Miejsce: Pracownia Obrzędowości i Gwary, Dokudów 37
18 września
11.00 – 12.00 – Plenerowe pokazy zwyczajów i obrzędów: „Jak w Dokudowie kapustę kwasili”, „Matka prać”– pranie ługiem z popiołu.
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej, ul. Prosta 31, 21–500 Biała Podlaska
Strony internetowe: www.gokbp.pl


HRUBIESZÓW /m. Hrubieszów, pow. hrubieszowski/
Miejsce: Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie, l. 3-go Maja 11, 22-500 Hrubieszów
11, 12 września 10.00 -17.00
Wystawa „Od włókna lnu do tkaniny” o historii produkcji materiałów lnianych na warsztatach tkackich (wstęp wolny; wszystkie grupy wiekowe)
14 września 10.00 i 13.00
Warsztaty „Od włókna lnu do tkaniny” - przedstawienie obróbki lnu i wykonanie z niego tkaniny oraz pokazanie współczesny rozwój tkactwa na terenie powiatu hrubieszowskiego


HRUD /gm. Biała Podlaska, pow. bialski/
Miejsce: Pracownia Tkacka, Hrud 121
19 września
11.00–20.00 – Otwarcie Pracowni Tkackiej połączone z nadaniem imienia Stanisławy Baj – najstarszej tkaczki na Podlasiu.
–    „Kraina pereborem tkana” – prezentacja sieci pracowni tkackich na terenie gminy i powiatu Biała Podlaska.
–    Ogłoszenie wyników konkursów, które odbyły się w pracowniach ginących zawodów w dniu 18 września w ramach wydarzeń związanych z promocją szlaków edukacyjnych ginących zawodów na terenie gminy Biała Podlaska
–    „Szlaki turystyczne krainy pereborem tkanej” – panel dyskusyjny.
–    „Tradycja a współczesność – perebor w dolinie Bugu i Krzny” – otwarcie wystawy pokonkursowej.
–    „Ocalmy od zapomnienia” – pokaz filmu.
–    „Z kufra babci do szafy wnuczki” – pokaz mody wiejskiej z XIX wieku oraz współczesnych rozwiązań w garderobie, łączących nowoczesne trendy z tradycyjnymi elementami.
–    „Len na zdrowie!” – prezentacja wyrobów leczniczych i technicznych.
–    Spacer po najciekawszych zakątkach miejscowości.
–    „Goście na weselu podlaskim” – plenerowa prezentacja obyczajów związanych z weselem w wykonaniu kapel i zespołów ludowych.
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej, ul. Prosta 31, 21–500 Biała Podlaska
Strony internetowe: www.gokbp.pl


HUSINKA /gm. Biała Podlaska, pow. bialski/
Miejsce: „Galeria wiejska”, Pracownia Garncarstwa i Malarstwa, Husinka 26
18 września
10.00–11.00 – Wspólne malowanie i rzeźbienie.
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej, ul. Prosta 31, 21–500 Biała Podlaska
Strony internetowe: www.gokbp.pl


KOŁACZE /gm. Stary Brus, pow. włodawski/
Miejsce: Skansen Zagroda Poleska, Kołacze 120
11 września   
10.00–16.00 – Pokazy ginących zawodów: strzecharz, garncarz, wikliniarz, plecionkarz, kowal i in.
10.00–17.00 – Wycieczki trasą ścieżki edukacyjnej „Kołacze czyli kołatanie...”
12.00–12.30 – Uroczyste otwarcie skansenu Zagroda Poleska.
12.00–16.00 – Spotkania młodzieży szkolnej z przedstawicielami ginących zawodów.
12.30–18.00 – Zwiedzanie skansenu i nowych wystaw etnograficznych oraz stanowisk do wyrobu lin oraz mat trzcinowych.
15.00–16.00 – Pokazy obrzędowej obróbki lnu – Zespół Zielawa z Rossosza.
12 września
10.00–16.00 – Pokazy ginących zawodów i umiejętności: strzecharstwo, wikliniarstwo, hafciarstwo, tkactwo, powroźnictwo i wyrób mat z trzciny.
10.00–17.00 – Zwiedzanie Zagrody Poleskiej i ścieżki edukacyjnej.
12.00–16.00 – Spotkania młodzieży szkolnej z przedstawicielami ginących zawodów .
15.00–16.00 – Pokazy i warsztaty Zespołu z Hołowna – wyplatanie kwiatów.
12.00–17.00 – Pokazy Słowiańskiego Grodu z Wólki Bieleckiej – bicie monet, pisanie gęsim piórem, wyrób starej biżuterii.
Organizator: Towarzystwo Popularyzacji Piękna Polesia w Kołaczach, Kołacze 120, 22 –244 Stary Brus
Współorganizatorzy: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego; Starostwo Powiatowe we Włodawie; Urząd Gminy w Starym Brusie; Muzeum Pojezierza Łęczyńsko–Włodawskiego.
Strony internetowe: www.karczmapoleska.pl


KRASIENIN /gm. Niemce, pow. lubelski/
Miejsce: Zespół Szkół w Krasieninie, 21–025 Niemce
18 września
09.00–11.00 – „Dzieje pewnych wynalazków” – widowisko słowno–muzyczne ukazujące przeszłość i teraźniejszość naszej Małej Ojczyzny w perspektywie cywilizacyjnych osiągnięć.
Organizator: Zespół Szkół w Krasieninie, 21–025 Niemce; Rada Rodziców Zespołu Szkół w Krasieninie; Koło Gospodyń Wiejskich w Krasieninie; Szkolne Koło Gospodyń.
Strony internetowe: www.zs.krasienin.com


KRYŁÓW /gm. Mircze, pow. hrubieszowski/
Miejsce: Zespół Szkół w Kryłowie, ul. Hrubieszowska 4
19 września
13.00 – Cykl prelekcji Henryka Żurawskiego i Ryszarda Wieczorka /regionalistów związanych z Towarzystwem Przyjaciół Kryłowa i okolic/ połączonych z prezentacją fotografii:
–    Historia młynów na przestrzeni 500 lat.
–    Kuźnie jako drobne zakłady usługowo–wytwórcze.
–    Port rzeczny w Kryłowie i transport wodny po Bugu.
–    Kolej konna.
–    Historia kryłowskich cegielni.
–    Przedwojenne drobne rzemiosło.
Organizator: Zespół Szkół w Kryłowie, ul. Hrubieszowska 4, 22–530 Mircze
Strony internetowe: www.szkola–krylow.republika.pl


LUBLIN /m. Lublin, pow. lubelski grodzki/
Miejsce: Muzeum Lubelskie, ul. Zamkowa 9 i oddziały: KRAŚNIK, LUBARTÓW, ŁĘCZNA, NAŁĘCZÓW
11 września
09.00–16.00 – Wystawy stałe i czasowe bezpłatnie udostępniane dla zwiedzających we wszystkich oddziałach Muzeum Lubelskiego:
Muzeum Historii Miasta Lublina, Brama Krakowska,
Oddział Literacki im. Józefa Czechowicza, ul. Złota 3
Oddział Martyrologii "Pod Zegarem”, ul. Uniwersytecka 1
Dworek Wincentego Pola, ul. Kalinowszczyzna 13
Muzeum Regionalne w Łęcznej,
Muzeum Bolesława Prusa w Nałęczowie,
Muzeum Stefana Żeromskiego w Nałęczowie,
Muzeum Regionalne w Kraśniku,
Muzeum Regionalne w Lubartowie.
Organizator: Muzeum Lubelskie w Lublinie, 20–117 Lublin, ul. Zamkowa 9
Strony internetowe: www.zamek–lublin.pl

Miejsce: Izba Drukarstwa ul. Żmigród 1
11 września
11.00, 13.00, 15.00
–    Zwiedzanie Izby Drukarstwa.
–    Prezentacja działania starych maszyn drukarskich.
–    Drukowanie druków okolicznościowych.
–    Prezentacja strony internetowej dotyczącej historii przemysłu lubelskiego i architektury poprzemysłowej Lublina.
Organizator: Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, ul. Grodzka 21; Izba Drukarstwa, ul. Żmigród 1
Strony internetowe: www.tnn.pl; www.teatrnn.pl; www.pamiecmiejsca.teatrnn.pl

Miejsce: Kościół Ewangelicko–Augsburski Św. Trójcy, ul. I Armii Wojska Polskiego 10
11 września
16.00–16.45 – Projekcja filmu Andrzeja Nera "Luteranie w Lublinie – historia nieprzerwana".
16.45–17.00 – Prezentacja multimedialna przedstawiająca obiekty związane z działalnością przemysłowców ewangelickich w Lublinie (budynki fabryczne, instytucje użyteczności publicznej oraz kulturalnej itp.).
17.00–17.50 – Projekcja filmu Andrzeja Nera "Koloniści".
17.50–18.15 – Prezentacja wystaw: "Ewangelicy lubelscy – wczoraj i dziś" oraz "Biskupi trudnych czasów – ks. dr Aleksander Schoeneich i ks. dr Juliusz Bursche".
Organizator: Parafia Ewangelicko–Augsburska Św. Trójcy w Lublinie, I Armii Wojska Polskiego 10, 20–078 Lublin
Strony internetowe: www.lublin.luteranie.pl

Miejsce: Sala Audytoryjna im. Profesora Henryka Raabego Instytutu Biologii UMCS w Lublinie, ul. Akademicka 19.
11 września
18.00 – Wieczorek naukowy „Polski przemysł farmaceutyczny i narzędzia codziennej pracy aptekarzy”.
Miejsce: Apteka Muzeum w Lublinie, ul. Grodzka 5a
12 września
12.00 – Zwiedzanie Apteki Muzeum połączone z fachowym objaśnieniem zastosowania eksponatów w codziennej praktyce aptecznej.
Organizator: Apteka Muzeum w Lublinie, ul. Grodzka 5a, 20–112 Lublin

Miejsce: Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła, ul. Fabryczna 19
12 i 19 września
15.30–18.00 – „Bronowice – Bronowiczki – mikrokosmos osady przemysłowej” – wycieczka połączona z prezentacją multimedialną o historii i przestrzeni historycznej wsi Bronowice, miejscu, gdzie w końcu XIX wieku zaznaczyła swą obecność w Lublinie tzw. druga rewolucja przemysłowa.
Organizator: Urząd Miasta Lublin, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, 20–113 Lublin, ul. Złota 2; Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła, 20–301 Lublin, ul. Fabryczna 19.
Strony internetowe: www.um.lublin.pl; http://kultura.lublin.eu/; http://www.michalarchaniol.lublin.pl/

Miejsce: Archiwum Państwowe w Lublinie, ul. Jezuicka 13
13–17 września
09.00–15.00 – Wystawa „Przemysł i technika na Lubelszczyźnie”. Prezentacja materiałów archiwalnych związanych z rozwojem przemysłowego krajobrazu regionu od wieku XIX po drugą połowę XX w. /akta, fotografie, plany i projekty dotyczące m.in. lotnictwa, przemysłu samochodowego, infrastruktury komunalnej, produkcji maszyn rolniczych, komunikacji, gorzelnictwa i browarnictwa/.
Organizator: Archiwum Państwowe w Lublinie, ul. Jezuicka 13, 20–950 Lublin
Strony internetowe: www.lublin.ap.gov.pl

Miejsce: Parafia Greckokatolicka Narodzenia NMP w Lublinie, Al. Warszawska 71
19 września
10.00 – „Od Ula Dolinowskiego do Półtoraka Lubelskiego”:
–    Liturgia w intencji ks. Jana Dolinowskiego w lubelskiej cerkwi.
–    Prezentacja Ula Dolinowskiego.
–    Prezentacja okolicznościowej publikacji o życiu, pracach badawczych i konstrukcyjnych ks. Dolinowskiego.
–    Rozpisanie konkursu plastycznego i wystawa najlepszych prac o tematyce pszczelarskiej.
–    Prezentacja miodów i wyrobów pszczelarskich.
–    Prezentacja znaczenia naturalnych miodów pitnych dla zdrowia człowieka na przykładzie Półtoraka Lubelskiego.
–    Prezentacja multimedialna budownictwa i sztuki cerkiewnej Lubelszczyzny.
Organizator : Parafia Greckokatolicka Narodzenia NMP w Lublinie, Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza, Al. Warszawska 71, 20–803 Lublin
Strony internetowe: www.grekat.stalwol.pl

Miejsce: Galeria Po Schodach, ul. Bernardyńska 14a
pn.–pt. 09.00–19.00, sobota do 15.00
01–30 września – Wystawa i film: „Eugeniusz Kwiatkowski”– mąż stanu, który najlepiej w historii Polski realizował ideę „od pomysłu do przemysłu”.
14–30 września – Wystawa, spotkania, filmy: „Lotniczy Lublin”– pierwsza polska fabryka samolotów Zakłady Mechaniczne E. Plage i T. Laśkiewicz w Lublinie oraz „Ludzie Lotniska” – wielcy lotnicy i konstruktorzy, członkowie Aeroklubu Lubelskiego/.
01–30 września – „Zegary”– wystawa dotycząca budowy i działania zegarów, pojęcia czasu oraz zawodu zegarmistrza.
Wstęp wolny, w przypadku grup konieczne wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne tel./fax: (81) 53 208 53
Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie, Dział Programów i Promocji, 20–109 Lublin, ul. Bernardyńska 14a
Strony internetowe: www.mdk2.lublin.pl
Miejsce: Galeria Ratusz, pl. Wł. Łokietka 1
01–13 września – Wystawa, spotkania, filmy: „Lotniczy Lublin”– pierwsza polska fabryka samolotów Zakłady Mechaniczne E. Plage i T. Laśkiewicz w Lublinie oraz „Ludzie Lotniska” – wielcy lotnicy i konstruktorzy, członkowie Aeroklubu Lubelskiego/.
14–21 września – Wystawa i film: „Eugeniusz Kwiatkowski”– mąż stanu, który najlepiej w historii Polski realizował ideę „od pomysłu do przemysłu”.
Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie, Dział Programów i Promocji, 20–109 Lublin, ul. Bernardyńska 14a
Współpraca: Kancelaria Prezydenta UM Lublin
Strony internetowe: www.mdk2.lublin.pl


ŁOMAZY /gm. Łomazy, pow. bialski/
Miejsce: Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Łomazach, ul. Szkolna 18A
13–19 września – Wystawa lokalnego wzornictwa i ginących zawodów:
–    Hafciarstwo i koronkarstwo (Łukaszuk, S. Kaczan – Studzianka).
–    Szydełkowanie (L. Niedźwiedź – Studzianka, M. Łaska – Kopytnik).
–    Tkactwo (J. Krasa – Wola Dubowska).
–    Rzeźbiarstwo (M. Mikiciuk).
–    Wybór bankuchów (D. Tokarska – Koszoły).
Organizator: Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Łomazach, ul. Szkolna 18A, 21–532 Łomazy
Strony internetowe: http://szkolalomazy.pl


MIĘDZYRZEC PODLASKI /m. Międzyrzec Podlaski, pow. bialski/
Miejsce: Sala konferencyjna Miejskiego Ośrodka Kultury, ul. Warszawska 37; Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II–go, Szkolne Muzeum Historyczne, ul. Leśna 2
11 września
10.00–15.00 – Konkurs wiedzy historycznej „Od cechu do Małej Ameryki”.
11–12 września
10.00–13.00 – Dni otwarte Szkolnego Muzeum Historycznego.
Organizator: Miasto Międzyrzec Podlaski, Gmina Międzyrzec Podlaski, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Międzyrzecu Podlaskim, Miejski Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim.
Strony internetowe: www.miedzyrzec.pl; www.miedzyrzecgmina.pl; www.kultura.miedzyrzec.pl


MOŚCICE DOLNE /gm. Sławatycze, pow. bialski/
Miejsce: Mościce Dolne
11 września
17.00 – „Polescy Olędrzy z Nejdorf i Nejbrow (historia, tradycja, rzemiosło)”:
–    Sympozjum popularnonaukowe połączone z prezentacją multimedialną.
–    Wieczór wspomnień przy ognisku połączony z muzą na olęderską nutę.
–    Wystawa eksponatów i starych fotografii związanych z historią i tradycją Olędrów.
12 września
14.00 – Kiermasz wyrobów rzemieślniczych (rzemiosło olęderskie) połączony z występami kapel ludowych i instrumentalistów.
–    Warsztaty ginących zawodów.
–    Degustacja tradycyjnych potraw regionalnych.
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury, Zespół Szkół w Sławatyczach, Rada Sołecka miejscowości Mościce Dolne
Strony internetowe: www.slawatycze–gmina.pl


PAWŁÓW /gm. Rejowiec Fabryczny, pow. chełmski/
Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury, ul. Szkolna 2
18 września
„Od pomysłu do przemysłu” – Pawłowskie Zagłębie Gliny i Rzemiosł Różnych
13.00–15.00 – Pokaz filmów archiwalnych o garncarstwie oraz konkurs na reportaż o rzemiośle pawłowskim.
15.00–18.00 – Warsztaty garncarskie z pokazem wypału w piecu tradycyjnym, pokazy bednarskie.
15.00–21.00 – Gawędy przy ognisku.
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Pawłowa, ul. Szkolna 2, 22–172 Pawłów
Strony internetowe: www.pawlow.org.pl; www.ug.rejowiec.pl ; www.chelm.pl


PERKOWICE /gm. Biała Podlaska, pow. bialski/
Miejsce: Pracownia Kulinariów Regionalnych, Perkowice
18 września
12.00–13.00 – „Jak pachnie ciasto” – pokazy zdobienia i wypieku korowaja podlaskiego.
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej, ul. Prosta 31, 21–500 Biała Podlaska
Strony internetowe: www.gokbp.pl


PSZCZELA WOLA /gm. Strzyżewice, pow. lubelski/
Miejsce: Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego, Pszczela Wola, 923–107 Strzyżewice
18 września
11.15–21.00 – Wykład i prezentacja multimedialna: „Wpływ działalności pszczelarskiej ks. Jana Dolinowskiego na rozwój pszczelarstwa w Polsce”.
11.15–13.00 – Wystawa „Księga mądrości”– krótka historia pierwszego polskiego ula ks. Jana Dolinowskiego.
13.00–14.00 – Wycieczka dydaktyczna pod hasłem „Od kwiatka do miodu”.
14.00–16.00 – Warsztaty pszczelarskie: prezentacja sprzętu pszczelarskiego, wytapianie wosku, wyrób świec woskowych.
16.00–17.30 – Widowisko obrzędowe „Miodobranie na przestrzeni wieków” oraz pokaz zastosowania leziwa.
17.30–18.30 – Konkurs wiedzy o pszczelarstwie „Co w ulu bzyczy ?” i biesiada „Miodem płynąca” (degustacja potraw i napoju na bazie miodu).
Organizator: Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli, Pszczela Wola, 23–107 Strzyżewice
Strony internetowe: www.apis.pl

Miejsce: Izba Pamięci, Skansen, Technikum Pszczelarstwa w Pszczelej Woli
18 września
09.00–15.30 – Prezentacja: „Skąd się bierze miód” poświęcona pracy pszczelarza i organizacji pasieki oraz lekcja „Jak powstaje mąka”, której zakończeniem będzie zwiedzanie młyna. Wycieczka pod hasłem „Wykorzystanie miodu w przemyśle, medycynie i w życiu codziennym”.
Organizator: Miejskie Przedszkole nr 10 im. Marii Kownackiej, ul. Karpińskiego 8, 24–100 Puławy.


PUŁAWY /m. Puławy, pow. puławski/
Miejsce: Biblioteka Miejska Filia nr 4, Puławy ul. Włostowicka 26
13 września   
09.00–9.45 oraz 10.30–11.15 – „Fabryka książek – jak powstaje książka” – zajęcia edukacyjne o ginących zawodach związanych z powstawaniem książek.
Organizator: Biblioteka Miejska Filia nr 4, ul. Włostowicka 26, 24–100 Puławy.

Miejsce: Biblioteka Miejska w Puławach, ul. Głęboka 7a, Oddział dla dzieci
13 września
10.00–10.45 oraz 11.00–11.45 – „Zawody które zanikają”– zabawa edukacyjna dla dzieci przedszkolnych.
14 września
10.00–10.45– „Zawody które zanikają”– zabawa edukacyjna dla dzieci przedszkolnych.
Organizator: Biblioteka Miejska, ul. Głęboka 7a, 24–100 Puławy.

Miejsce: Miejskie Przedszkole nr 14 im. Cz. Janczarskiego, ul. Kołłątaja 17
13–17 września – Cykl imprez dla najmłodszych pod hasłem ”Od pomysłu do przemysłu”:
–    Wycieczki do Muzeum PTTK w Puławach i Skansenu w Lublinie,
–    Spotkania z przedstawicielami ginących zawodów i artystami ludowymi (kowal, hafciarka, rzeźbiarz, tkacz, wikliniarz, garncarz)
–    Spotkanie z konstruktorem rowerów z Gołębia.
–    Wystawa „Dawne sprzęty gospodarstwa domowego”
–    Zajęcia edukacyjne „Od ziarnka do chleba”, „Podróże dawniej i dziś”.
Organizator: Miejskie Przedszkole nr 14, im. Cz. Janczarskiego, ul. Kołłątaja 17, 24–100 Puławy
Strony internetowe: http://pulawypnr14.bip.e–zeto.com

Miejsce: Biblioteka Miejska Filia nr 2, ul. Sienkiewicza 7
13 września
12.00–12.45 – „Fabryka książek – jak powstaje książka” – zajęcia edukacyjne o ginących zawodach związanych z powstawaniem książek.
Organizator: Biblioteka Miejska Filia nr 2, ul. Sienkiewicza 7, 24–100 Puławy.

Miejsce: Biblioteka Miejska Filia nr 3, ul. Eustachiewicza 3
13 września
10.00–10.45 – „Od pomysłu do przemysłu – szlakiem ginących zawodów” – prezentacja multimedialna poświęcona miejscowościom z okolic Puław na terenie, których żyli i pracowali rzemieślnicy i przedstawiciele ginących zawodów.
14 września
10.00–11.00 – „Pszczelarz – ginący zawód” – spotkanie z przedstawicielem pszczelarzy
Organizator: Biblioteka Miejska Filia nr 3, ul. Eustachiewicza 3, 24–100 Puławy

Miejsce: Biblioteka Miejska Filia nr.5, ul. Legionu Puławskiego 8
13–14 września
10.00–10.45 – „Ginące zawody – ocalić od zapomnienia”– zajęcia edukacyjne dla dzieci przedszkolnych przybliżające zawody mało znane i zanikające.
Organizator: Biblioteka Miejska Filia nr.5, ul. Legionu Puławskiego 8, 24–100 Puławy,

Miejsce: Biblioteka Miejska Filia nr 7, ul. 6 Sierpnia 30
14 września
09.00–09.45 i 10.30–11.15 – „Od pomysłu do przemysłu – szlakiem ginących zawodów” – prezentacja multimedialna poświęcona miejscowościom z okolic Puław na terenie, których żyli,  pracowali rzemieślnicy i przedstawiciele ginących zawodów.
Organizator: Biblioteka Miejska Filia nr 7, ul. 6 Sierpnia 30, 24–100 Puławy

Miejsce: Publiczne Przedszkole Integracyjne, ul. Czartoryskich 21
16 września
09.00–12.00 –„W pracowni garncarskiej”: zapoznanie z ginącym zawodem garncarza oraz pojęciami: glina, koło garncarskie, piec garncarski; poznanie technik lepienia gliny oraz samodzielne wykonanie przedmiotów z gliny.
Organizator: Publiczne Przedszkole Integracyjne, ul. Czartoryskich 21, 24–100 Puławy
Strony internetowe: www.ppi.pulawy.pl

Miejsce: II Liceum Ogólnokształcące i Publiczne Gimnazjum nr 4 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Kaniowczyków 9
16–17 września
09.00–12.00 – Spotkania z twórcami ludowymi z Wólki Kotnej, Bałtowa, Borysowa, Łopacina, Święciechowa i Wojciechowa oraz pokaz wykonywanych przez nich zawodów. Zajęcia warsztatowe oraz wystawy. W programie: darcie pierza, przędzenie wełny, wicie wianków, tkanie kilimów i chodników, haftowanie serwet, pokaz pszczelarstwa, rzeźby i kowalstwa.
Organizator: II Liceum Ogólnokształcące i Publiczne Gimnazjum nr 4 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Kaniowczyków 9, 24–100 Puławy
Strony internetowe: www.ken.pulawy.pl

Miejsce: Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Sieroszewskiego 4
17 września
09.30–11.30 – Warsztaty garncarskie dla dzieci.
Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Sieroszewskiego 4, 24–100 Puławy
Strony internetowe: www.mdkpulawy.info

Miejsce: I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Adama Jerzego Czartoryskiego, al. Partyzantów 16
18 września
10.00–12.00 – „Od pomysłu do przemysłu”:
–    Wystawa dotycząca historii myśli technicznej.
–    Przedstawienie dotyczące dawnych obyczajów.
–    Prelekcja dotycząca polskiej myśli technicznej.
Organizator: I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Adama Jerzego Czartoryskiego, al. Partyzantów 16, 24–100 Puławy,
Strony internetowe: www.czart.pulawy.pl

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 6 im. Polskich Lotników, ul. Niemcewicza 4
18 września
09.00–12.00 – Festyn szkolny połączony z prezentacją oraz konkursami wiedzy i plastycznymi. Prezentacje ginących zawodów. Warsztaty garncarskie. Prezentacja obiektów przemysłowych Puław. Dzieła polskich wynalazców.
Organizator: Szkoła Podstawowa nr 6 im. Polskich Lotników, ul. Niemcewicza 4, 24–100 Puławy,


RADZYŃ PODLASKI /m. Radzyń Podlaski, pow. radzyński/
Miejsce: Sala Konferencyjna w Pałacu Potockich, ul. Jana Pawła II 2
11–19 września
pon.–pt. 11.00–15.00, sob.–niedz. 10.00–16.00 – Wystawa "Od pomysłu do przemysłu”. Projekty Krzysztofa Toczyńskiego".
Organizator: Radzyński Ośrodek Kultury i Rekreacji, ul. Jana Pawła II 4, 21–300 Radzyń Podlaski
Strony internetowe: http://radzrok.home.pl


ROMANÓW /gm. Sosnówka , pow. bialski/
Miejsce: Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego, Romanów 25
10 września
10.00–16.00 – Uroczysta inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa w województwie lubelskim połączona z prezentacją programu obchodów EDD 2010.
Dzień pod hasłem „Po człowieku pozostaje na ziemi dzieło rąk, które umysł prowadził” poświęcony olbrzymiej, prawie „przemysłowej” twórczości Kraszewskiego w niezliczonych dziedzinach – wyrastającej z poczucia pewnej „misji”, z szacunku dla pracy i dla dzieła rąk ludzkich.
–    Referat prof. Józefa Bachórza „Zdziwienia Kraszewskim”.
–    Wystawa „Człowiek – instytucja” – (o Kraszewskim pisarzu, publicyście, edytorze, drukarzu itd.).
–    Scenka teatralna „Trudy literackiego życia na prowincji”.
–    Prezentacja fragmentów wspomnień pisarza: „Pisarz o sobie”, „Spojrzenie pisarza na rozwój cywilizacji i przemysłu”, „Kraszewski – drukarz” oraz przegląd tematów, którymi zajmował się Kraszewski: „Kuźnia Tytana czyli od A do Z”.
–    Prezentacja miejscowych tradycji: obróbki lnu, wełny, produkcji przetworów /dżemów, konfitur oraz nalewek m.in. dereniówki/ oraz domowej produkcji mleczarskiej /serów/.
–    Koncert muzyczny – utwory Fryderyka Chopina.
18 września
10.00–16.00 – Dzień pod hasłem „Gwiazdy, ananasy i cukier” poświęcony dziejom Romanowa za czasów Kajetana Kraszewskiego, wspaniałego ziemianina, który próbował wprowadzać bardzo nowatorskie i niezwykłe formy działalności gospodarczo–przemysłowej.
–    Referat o Romanowie z czasów Kajetana Kraszewskiego – o uprawie ananasów, o cukrowniach Kraszewskich i Rulikowskich (w Honiatyczach), o naukowych poczynaniach Kajetana – obserwatorium astronomiczne itp..
–    Wystawa „Gwiazdy, ananasy i cukier” dotycząca przedsiębiorczości i naukowych ambicjach Kajetana Kraszewskiego.
–    Inscenizacja w wykonaniu uczniów szkół podstawowych przedstawiająca rozwój Romanowa.
–    Wystawa „Moja babcia tkała dywany” – o tkackich tradycjach Romanowa, Czeputki i okolicy.
–    Piknik pod hasłem: „Co kiedyś smakowało”.
Organizator: Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie, Romanów 25, 21–518 Sosnówka
Strony internetowe: www.muzeumjik.prv.pl


RYKI /m. Ryki, pow. rycki/
Miejsce: Zespół Szkół Zawodowych nr 2, im. L. Wyczółkowskiego
18 września
11.30–13.30
–    Prezentacja historii Ziemi Ryckiej.
–    Podsumowanie konkursu plastycznego.
–    Wystawa „Ewolucja przedmiotów codziennego użytku”.
–    Prezentacje strojów na przestrzeni 100 lat.
–    Przegląd piosenek i przyśpiewek ludowych.
–    Pokaz tańców ludowych.
Organizator: Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. L. Wyczółkowskiego w Rykach , ul. Wyczółkowskiego 10, 08–500 Ryki
Strony internetowe: www.zsz2ryki.pl

Miejsce: I Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej Curie
18 września
09.00–11.00 – Wystawa rękodzieła artystycznego, scenki rodzajowe i obrzędowe dotyczące pielęgnowania rodzinnych tradycji oraz prezentacja potraw regionalnych.
Organizator: I Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej Curie w Rykach, ul. Słowackiego 12, 08–500 Ryki
Strony internetowe: http://loryki.na1.pl; www.ryki.powiat.pl

Miejsce: Miejsko–Gminne Centrum Kultury, teren parku
19 września
14.00–20.00 – Wystawa prezentująca zawody i rzemiosła z terenu powiatu ryckiego oraz festyn folklorystyczny /występy zespołów śpiewaczych, prezentacja rzemiosł połączona z warsztatami rzemieślniczymi oraz stoisk z wyrobami/.
Organizator: Miejsko–Gminne Centrum Kultury w Rykach ul. Warszawska 11, 08–500 Ryki
Strony internetowe: www.ryki.pl


SITNIK /gm. Biała Podlaska, pow. bialski/
Miejsce: Łukowice 2 – Pracownia Koronkarstwa
18 września
13.00–14.00 – „Z szydełkiem w ręku” – pokazy powstawania wyrobów rękodzielniczych.
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej ul. Prosta 31, 21–500 Biała Podlaska
Strony internetowe: www.gokbp.pl


SOBIESZYN /gm. Ułęż, pow. rycki/
Miejsce: Sobieszyn
11 września
Impreza plenerowa połączona z wystawą eksponatów związanych z życiem na dawnej wsi.
Organizator: Zespół Szkół im. hr. Kajetana Kickiego w Sobieszynie, Sobieszyn 298, 08–504 Ułęż
Strony internetowe: www.sobieszynbrzozowa.pl

Miejsce: Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana III Sobieskiego w Sobieszynie, ul. Sobieszyn 4
19 września
Impreza kulturalno–edukacyjna „Ocalmy przeszłość dla przyszłości” związana z przeszłością gminy Ułęż.
Organizator: Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana III Sobieskiego w Sobieszynie, ul. Sobieszyn 4, 08–504 Ułęż


STYRZYNIEC /gm. Biała Podlaska, pow. bialski/
Miejsce: Pracownia plastyki Ludowej, Styrzyniec 19
18 września
14.00–15.00 – „Plastyka ludowa dawniej i dziś – Kwiaty z filcu” – pokazy sposobu powstawania prac rękodzielniczych.
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej ul. Prosta 31, 21–500 Biała Podlaska
Strony internetowe: www.gokbp.pl


SWORY /gm. Biała Podlaska, pow. bialski/
Miejsce: Pracownia Tańca Ludowego, ul. Szkolna 34
18 września
16.00–17.00 – Gry i zabawy taneczne.
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej ul. Prosta 31, 21–500 Biała Podlaska
Strony internetowe: www.gokbp.pl


TERESPOL /gm. Terespol, pow. bialski/
Miejsce: Miejski Ośrodek Kultury, ul. Sienkiewicza 27
18–19 września
13.00–21.00 – „Nadbużańskie fascynacje” – rękodzieło Południowego Podlasia (pokazy, warsztaty, prelekcje i wystawy związane z tkactwem, koronką frywolitkową i szydełkową oraz tkanie „pasiaków” czyli chodników będących przykładem podlaskiego, oryginalnego, regionalnego wzornictwa.
Organizator: Miejski Ośrodek Kultury, ul. Sienkiewicza 27, 21–550 Terespol, Regionalne Stowarzyszenie Kulturalno–Oświatowe Ziemi Podlaskiej „Podlasie”
Strony internetowe: www.mok.terespol.pl, www.stowarzyszeniepodlasie.dvb.pl, www.terespol.pl,


WORONIEC /gm. Biała Podlaska, pow. bialski/
Miejsce: Pracownia Zdobnictwa Ludowego, Woroniec 10
18 września
15.00–16.00 – „Kwiaty jak żywe”– pokazy sposobu powstawania prac rękodzielniczych.
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej ul. Prosta 31, 21–500 Biała Podlaska
Strony internetowe: www.gokbp.pl


WÓLKA BIELECKA /gm. Milejów, pow. łęczyński/
Miejsce: „Słowiański Gród”, Wólka Bielecka 7
19 września
12.00–19.00 – Ceremonie i obrzędy słowiańskie. Widowisko plenerowe „Słowiańskie Święto Plonów”
Organizator: „Słowiański Gród”, Wólka Bielecka 7, 21–020 Milejów, info@horodyszcze.lbn.pl
Strony internetowe: www.horodyszcze.lbn.pl


ZAMOŚĆ /m. Zamość, pow. zamojski grodzki/
Miejsce: Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego ul. Kamienna 20
1–30 września
pon.–pt. 08.00–19.00, sob. 08.00–15.00 – Wystawa „Przemysł Ordynacji Zamojskiej” prezentująca fotografie, publikacje, dokumenty związane z przemysłem Ordynacji Zamojskiej.
Organizator: Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego , ul. Kamienna 20, 22–400 Zamość
Strony internetowe: www.biblioteka.zamosc.pl

Miejsce: Biuro Wystaw Artystycznych – Galeria Zamojska, ul. Staszica 27
17 września–17 października
10.00–17.00 – „Moje miasto dziedzictwem kultury” – wystawa pokonkursowa prac dzieci i młodzieży.
Organizator: Biuro Wystaw A rtystycznych – Galeria Zamojska, ul. Staszica 27, 22–400 Zamość.
Strony internetowe: www.bwagaleriazamojska.art.pl

Miejsce: Zamość, początek imprezy – Rynek Wielki
18 września
11.00–14.00 – Zamojska Gra Miejska /Misja I/ „Od pomysłu do przemysłu” (w czasie gry uczestnicy będą mieli za zadanie wypełnienie misji na którą składać będzie się szereg zagadek wtajemniczających zawodników w historię Miasta Idealnego). /Impreza skierowana jest do drużyn 3 osobowych, wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie do dnia 8 września 2010/.
Organizator: Stowarzyszenie „Projekt – Europa”, Wyszyńskiego 39B, 22–400 Zamość
Współorganizator: Urząd Miasta Zamość, Rynek Wielki 13, 22–400 Zamość; ZHP Hufiec Zamość im. Dzieci Zamojszczyzny, Rynek Wielki 5, 22–400 Zamość
Strony internetowe: http://projekteuropa.free.ngo.pl/; www.zamosc.pl; http://zamosc.zhp.pl


ŻESZCZYNKA /gm. Sosnówka, pow. bialski/
Miejsce: Ośrodek Kultury, Tradycji i Edukacji, Żeszczynka 41
19 września
10.00–16.00 – Imprez plenerowa „Festiwal Otwartych Zagród”:
–    Koncert zespołów ludowych.
–    Wystawy zdjęć.
–    Wycieczki do zagród miejscowych rzemieślników reprezentujących ginące zawody.
–    Rajd rowerowy na orientację.
–    Prezentacje multimedialne.
Organizator: Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Żeszczynce, Żeszczynka 41, 21–518 Sosnówka
Strony internetowe: www.sosnowka.pl; www.otwartezagrody.org


Koordynator:Patronat:

 
       

Odwiedź także internetową stronę projektu :

http://www.edd2010.pl/