Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa - Kryłów 201819 sierpnia 2018 roku.Gwiazdą tegorocznej imprezy będzie zespół: