D  w  ó  r      w     K  r  y  ł  o  w  i  e

    W roku 1781 Kryłów nabyła Józefa Chrzanowska. Jej syn Józef w miejsce drewnianego dworku wzniósł w 1820 roku dwór murowany klasycystyczny z wątkami barokowymi, zakładając także rozległy park. Była to wówczas jedna z bardziej znaczących budowli województwa lubelskiego. Kolejną spadkobierczynią dworu została Józefa Aniela Gabriela Chrzanowska, która wyszła w 1878 roku za mąż za Antoniego Horodyskiego z Mołodiatycz (jednego z najbogatszych ziemian w ziemi hrubieszowskiej). Dwór znacznie rozbudowano, podwyższono o jedno piętro, dostawiono z frontu wysoką więżę, całości nadano cechy neogotyku, przez co dwór stał się magnackim pałacem z prawdziwego zdarzenia. W czasie I wojny światowej pałac został znacznie uszkodzony, po czym tylko częściowo go odrestaurowano. We wrześniu 1939 roku został spalony przez Niemców odstępujących od Włodzimierza. Po roku 1950 rozebrano zachowane resztki ścian, portyku i południowego ryzalitu. Dziś po dworku pozostała neogotycka brama wjazdowa i domek odźwiernego przy parku (jak i sam park) oraz pałacowa studnia. Dawniej istniała nieopodal drewniana cerkiew pounicka, wystawiona na miejscu poprzedniej (sprzed 1667 roku), rozebrana w roku 1938.


Herb "Korczak" Horodyskich (fot. H. Żurawski 2006)     Brama w parku-dawniej reprezentacyjny wjazd do pałacu - zdjęcie przed remontem.     Herb "Leliwa" Wodzickich (fot. H. Żurawski 2006)

   Brama pałacowa od strony kasztanowej alei (fot. H. Żurawski 2006)   

Kasztanowa aleja (fot. H. Żurawski 2006)    Kasztanowa aleja z bramą w tle (fot. H. Żurawski 2006)    Krzyż pokutny w parku podworskim (fot. H. Żurawski 2006)

 Dwór J. Chrzanowskiego (Repr. z "Zbiór znacznych budowli w województwie lubelskim. Wa-wa 1836 rys. 32 lit. Łaszcza)     Dwór (Repr. z "Wędrowiec", 1902, nr 31, s. 615)

Piwnica w oranżerii (fot. H. Gawarecki, 1959, neg. 4749 WKZ w Lublinie)     Oranżeria (fot. H. Gawarecki 1959, neg.6106 WKZ w Lublinie)     Ruiny dworu w 1959 r (fot. H. Gawarecki, neg. 6107 WKZ w Lublinie)

Mapa folwarku w Kryłowie z 1923r. (fot. PBNot w Hrubieszowie. Odrys. T. Augustynek, 1976r.)        Plan resztek parku (rys. T. Augustynek, repr. z Ewidencji parku w Kryłowie z 1976r.)