Spływ kajakowy "Bug 2007"


    W dniach 22 VI - 5 VII odbył się VIII Ogólnopolski (a V Międzynarodowy) Spływ Kajakowy "BUG 2007".
Tradycją się już stało, że jeden z postojów zlokalizowany został w Kryłowie, przy miejscowym Zespole Szkół. Uczestnicy spływu dotarli do nas 29 czerwca i zostali serdecznie przyjęci przez władze gminy reprezentowane przez Pana Leszka Rusina, oraz przedstawiciele szkoły z Panem Dyrektorem Janem Baryłą na czele. Przy muzyce zespołu ludowego i kiełbasie z grilla, oraz innymi specjałami uczestnicy spływu nabrali sił do jego kontynuowania. Do zobaczenia za rok!
Poniżej krótka fotorelacja z tego wydarzenia:

         

          

       

(fot. T. Pempko)