Kraina cerkiewnych kopuł.

Nad Bugiem w 1908 roku.


    Cofnijmy się w czasie o 100 lat. Cała dolina Bugu w tamtym czasie to inny układ zabudowy. Miasteczko Kryłów ludne jak nigdy przedtem i już nigdy później. Wioski sąsiednie w zwartej zabudowie. W każdej miejscowości bardziej lub mniej okazała cerkiew. Większość pełniła rolę kaplic (podobnie jak dzisiaj w naszej parafii katolickiej, kaplice w Gołębiu, Kosmowie, Małkowie).


W Kryłowie - cerkiew drewniana z 1777 roku na miejscu poprzedniej – (stała do 1913 roku w miejscu obecnej OSP - sprzedana za Bug, gdzie stoi do dnia dzisiejszego). 
W Prehoryłem - filia kryłowskiej cerkwi, nowa z 1907 roku, postawiona na miejscu poprzedniej.
Parafia Kryłów liczy trzy miejscowości : Kryłów, Nowosadyi Prehoryłe. 
Gołębie - cerkiew drewniana z 1776 roku, na miejscu poprzedniej.Parafia obejmowała również Piaseczno.
Kosmów - cerkiew drewniana z 1888 roku, filia cerkwi ze Ślipcza.
Małków - cerkiew drewniana z 1907 roku, filia cerkwi z Szychowic. Starą cerkiew wykorzystano jako kaplicę na cmentarzu.
Szychowice - cerkiew murowana z 1882 roku, na miejscu poprzedniej. Parafia obejmuje: Szychowice, Cichobórz, Małków i Smoligów.
Łasków -cerkiew drewniana z 1889 roku, na miejscu poprzedniej, filia cerkwi z Mircza.


Niebawem będziemy szerzej przedstawiać historię poszczególnych cerkwi.


 

oprac. H. Żurawski