CERKIEW ŚW. DYMITRA
(obecnie w Nowowołyńsku (Biskupiczach) na Ukrainie)

Cerkiew p.w. Św. Dymitra w 2006 roku.

Materialnych pamiątek po mieszkańcach obrządku wschodniego w Kryłowie jest bardzo mało. Na cmentarzu parafialnym zachowały się charakterystyczne pomniki. Ostatnią cerkiew znamy tylko ze zdjęć wykonanych podczas jej rozbiórki w 1938 roku.
Jednak w niedalekim Nowowołyńsku (Ukraina) stoi do dzisiaj cerkiew, która poprzednio znajdowała się w Kryłowie w miejscu obecnej OSP.
W 1777 roku w Kryłowie wybudowano drewnianą cerkiew pod wezwaniem Św. Dymitra. Przez 136 lat kolejne pokolenia kryłowian modliło się w tej świątyni. Cerkiew ta w 1913 roku została przeniesiona do miejscowości Biskupicze Małe, która w okresie po II wojnie światowej zmieniła nazwę na Panasówka.
Obecnie jest to część Nowowołyńska. Z uzyskanych informacji (na miejscu w Nowowołyńsku) wynika, że z Kryłowa przeniesiono tylko świątynię bez wyposażenia. Na miejscu dobudowano "przedsionek", którego nie było u nas. Pozostałe elementy architektury  w tym chór, kopuły pozostały bez zmian. Ciekawym elementem jest drewniana belka z wyrytą datą budowy cerkwi "1777".
Świątynia odnowiona kilka lat temu jest w bardzo dobrym stanie.